Nieuws 14 oktober

START EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024: NU AANMELDEN

Volgende maand starten de voorbereidingen van de eerste heilige Communie 2024! Ouders die hun kind graag de EH. Communie willen laten doen, moeten nu dus in actie komen!

Via de school ontvangen ouders een brief! Dank aan de scholen dat ze dit willen doen!

EH Communie staat organisatorisch geheel los van de school, het is een parochie-aangelegenheid. 

Alle kinderen die gedoopt zijn en in groep 4 zitten, of groep 5 of 6 kan ook, kunnen meedoen. Ongeacht de school. De info-brief staat ook op onze website!

De data: 5 mei Doenrade, 9 mei Schinnen/Puth en 26 mei Oirsbeek. 

Ouderavond: dinsdag 28 november! Aanmelden voor ouderavond is noodzakelijk! Digitaal via de website! Dit kan tot uiterlijk 21 november a.s. 

Deelname aan ouderavond is eveneens noodzakelijk! Graag willen we van alle kinderen de ouders gezien en gesproken hebben alvorens de voorbereiding start.

Deelname is gratis voor ouders die meedoen aan kerkbijdrage met minimale bedrag. Anders 50 Euro. Te betalen via de website of op de ouderavond. 

Aanmeldingsformulier: digitaal via onze website: www.rkbeekdaelen.nl

Vervolgens kiest u: “IK WIL GRAAG” en dan “INFO EH. COMMUNIE”.

Kinderen zijn aangemeld nadat ouders hebben deelgenomen aan ouderavond. 

HUBERTUSMIS DOENRADE 

Zondag 22 oktober om 09.30 uur in Doenrade. Opgeluisterd door Jachthoornblazers St. Hubertus Nieuwenhagen. Na afloop zegening grote en kleine dieren bij de Gasterie.

CHANTEZ OIRSBEEK 40 JAAR

Zondag 22 oktober luisteren zij de heilige Mis op om 11.00 uur in Oirsbeek. Wij heten hen van harte welkom en feliciteren hen met het 40 jarig jubileum! Op de toekomst van Chantez! 

ORGELCONCERT

Zondag 22 oktober om 16.00 uur in de kerk in Schinnen. Concert op het bijzondere kerkorgel van Schinnen door Steven van Kempen. Entree is gratis. Vrije gift mede voor onderhoud orgel!

KINDERWOORDDIENST

Zondag 29 oktober is er weer een speciale Kinderwoorddienst tijdens de H. Mis van 10.00 uur in Schinnen. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom om tijdens de H. Mis .o.l.v. de dames van de werkgroep de woorddienst uit de Kinderbijbel te vieren! De meest gezellige Kinderkerk, leuker kunnen we het niet maken!

WE NEMEN AFSCHEID VAN EEN GEBOUW, NIET VAN ELKAAR

Op zondag 29 oktober staat de H. Mis van 10.00 uur in Schinnen mede in het teken van de overgang van de parochiekerk van Puth naar Schinnen. Vanaf die dag is de kerk van Schinnen ook de parochiekerk voor de parochianen uit Puth. 

Om dit ook tastbaar uit te drukken krijgt het beeld van de H. Petrus Canisius een vaste plaats in de kerk van Schinnen. Het zal tijdens de viering feestelijk worden ingezegend. Van twee kerkgebouwen naar één. 

We nemen geen afscheid van mensen. Parochianen uit Puth zijn welkom in Schinnen voor de zondagsviering, voor het H. Doopsel, de Eerste heilige Communie, het H. Vormsel, evenals voor huwelijken en uitvaarten. 

Een aantal vrijwilligers uit Puth hebben reeds aangegeven de overstap mee te maken. 

Het is een illusie om te denken dat wij in de toekomst alle huidige kerkgebouwen kunnen blijven gebruiken voor de eredienst. Wie zal dat betalen? Besturen is vooruitzien. Met een kerkgebouw minder zetten we een belangrijke en noodzakelijke stap richting toekomst! Opdat we ook in de toekomst ons geloof kunnen blijven vieren.

De viering op 29 oktober zal worden opgeluisterd door de Puther Seniorenkapel, mede ter ere van hun overleden leden. Wim en Reanne evenals koninklijke fanfare St. Caecilia Puth zullen in de toekomst hun muziek laten klinken.

Daarbij gaat het niet over Puth of over Schinnen maar over “ONZE KERK”. 

In een kerk maken we geen onderscheid. Hier is iedereen welkom! Welkom in onze kerk! 

Deken Jack Honings.

“KERKTAXI”

Ouderen uit Puth die graag op zondag naar de kerk komen maar geen vervoer hebben, willen we graag de vrijwillige “kerktaxi” aanbieden. Parochianen uit Puth die graag willen rijden, verzoeken we dit even te melden bij ons secretariaat. Parochianen die graag gebruik willen maken van de “kerktaxi” kunnen eveneens dit bij het secretariaat aangeven. Wij zoeken dan naar een match. Men wordt dan rond 09.45 uur bij de kerk in Puth opgehaald en daar rond 11.00 uur weer afgezet,

KERKBIJDRAGE

Mocht u de kerkbijdrage 2023 nog niet hebben betaald, mogen wij u hier dan nog even aan herinneren? Het is uw onmisbare bijdrage zonder welke een parochie niet kan functioneren. Kerkbijdrage, collectes en kaarsengeld, misintenties, dat zijn onze inkomsten!

Het richtbedrag is 130 Euro per jaar, of 11 euro per maand!

Parochianen die in Puth wonen zijn eveneens uitgenodigd deel te nemen aan de kerkbijdrage! (Hun kerkbijdrage Puth zal uiteraard NIET worden uitgegeven aan het leegstaande voormalig kerkgebouw) maar ten goede komen aan de pastorale zorg. Zoals overigens in iedere parochie. Wil men zich kerkelijk laten begraven of het kindje laten dopen, dan moet er wel een priester of diaken zijn en een functionerende parochie. 

Via onze website kunt u de kerkbijdrage snel en eenvoudig regelen!

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Zondag 29 oktober: 15.00 uur Allerzielenviering Doenrade en gravenzegening

Zondag 29 oktober: 15.00 uur Gebed en gravenzegening op het kerkhof in Puth

Woensdag 1 november: 09.30 uur H. Mis Hoogfeest Allerheiligen Oirsbeek

Donderdag 2 november: 09.30 uur H. Mis Allerzielen Schinnen 

Zondag 5 november: 15.00 uur Allerzielenviering Oirsbeek

Zondag 5 november 15.00 uur Allerzielenviering Schinnen