NIEUWJAARSRECEPTIE

Nadat vanwege Corona de voorbije jaren geen receptie gehouden kon worden, willen we u graag uitnodigen voor onze nieuwjaarsreceptie op zondag 1 januari 2023.

We houden deze gezamenlijk voor onze parochiefederatie om 12.15 uur in de dekenale St. Dionysiuskerk te Schinnen.

Pastoraal team, kerkbestuur en onze parochiecomités nodigen u hiervoor van harte uit!

Kerkbestuur St. Dionysiusparochie Schinnen

Kerkbestuur St. Lambertusparochie Oirsbeek

Kerkbestuur St. Petrus Canisiusparochie Puth

Kerkbestuur St. Jozefparochie Doenrade