Nieuwjaarsreceptie, Lourdesreis, vieringen in Kerk Puth en ander nieuws

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie. Op zondag 1 januari om 12.15 uur in de dekenale kerk in Schinnen. We vieren die dag de heilige Missen om 09.30 uur in Doenrade en om 11.00 uur in Oirsbeek. Om 12.15 uur bent u welkom in de kerk in Schinnen om elkaar te ontmoeten en de beste wensen te delen! 

Van harte uitgenodigd namens kerkbestuur, pastoraal team en parochie comités.

KERSTMIS VIER JE IN DE KERK!

  • Doenrade, Kerstavond om 18.00 uur Crescendo, Eerste en Tweede Kerstdag om 09.30 uur.
  • Schinnen, Kerstavond om 19.00 uur Per Cantare, Eerste Kerstdag Fanfare St. Caecilia om 10.00 uur met PLAYMOBIL KINDERWOORDDIENST. Tweede Kerstdag Gregoriaanse Herenschola om 10.00 uur.
  • Puth, Kerstavond om 21.00 uur Voces Glanae, Eerste Kerstdag 11.30 uur Wim en Reanne. Tweede Kerstdag 11.30 uur Fanfare St. Caecilia.
  • Oirsbeek, Kerstavond om 19.00 uur Gebedsdienst (geen communie) Chantez. Nachtmis om 21.00 uur met Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Lambertus, Eerste Kerstdag om 11.00 uur met het GKZ St. Lambertus. Tweede Kerstdag 11.00 uur orgel en zang.

KINDERWOORDDIENST EERSTE KERSTDAG 

Op Eerste Kerstdag 25 december a.s. is er een Kinderwoorddienst tijdens de H. Mis van 10.00u in de kerk van Schinnen.

Het Kerstverhaal wordt verteld én uitgebeeld met Playmobil.

Vanaf de aankondiging van de Engel Gabriël aan Maria tot en met het bezoek van de Drie Koningen. Zo komt het Kerstverhaal, in de ogen van de kinderen, écht tot leven…waardoor het voor de kinderen een genot is om naar te kijken en te luisteren. Op deze manier willen we een “lichtje én een lach” brengen op de snoetjes van de kinderen! Het is tenslotte FEEST: Jezus is geboren! Boven het stalletje de stralende ster…het LICHT dat de herders én de Drie Koningen zagen én volgden. Jezus brengt LICHT in ons leven. Wie Hem blijft volgen, loopt niet in het donker. Iedereen van harte welkom!

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT

In verband met de feestdagen is het secretariaat gesloten van zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 1 januari 2023. Vanaf maandag 2 januari 2023 is het secretariaat weer bereikbaar volgens de reguliere openingstijden. De vrijwilligers van het secretariaat wensen u hele fijne feestdagen!

MET ONZE PAROCHIE NAAR LOURDES IN 2023

Onze parochiefederatie organiseert een eigen reis naar Lourdes en Nevers in de eerste week van september in 2023. Samen naar Lourdes, graag nodigen wij onze parochianen hiervoor uit! Een negendaagse busreis “In de voetstappen van de heilige Bernadette”. De gehele reisinformatie kunnen belangstellenden bij ons verkrijgen. We zoeken het midden tussen een bedevaart en een gezellige vakantie. Welkom om de vreugde van het Evangelie samen te beleven op deze bijzondere plek. Hebt u interesse? Wacht niet te lang, we gaan maar met één bus. Informatie en aanmelding bij deken Honings: Contactformulier Deken Honings

PAROCHIEBLAD IN 2023

Ook in het nieuwe jaar publiceren we, zoals voorheen, ons parochienieuws op onze website www.rkbeekdaelen.nl  Daarnaast publiceren we ons parochienieuws ook wekelijks op papier, huis aan huis, in Goed Nieuws. Dat zijn deze kerkberichten die u nu leest. Nieuw is dat we willen we starten met een federatiemagazine dat we per kwartaal zullen uitgeven. Kerkelijk nieuws uit onze afzonderlijke parochies en inhoudelijke verdieping willen via dit nieuwe blad met onze parochianen communiceren. 

KERSTVIERINGEN IN KERK PUTH

De bisschop van Roermond heeft de kerk van Puth aan de eredienst onttrokken. Dat weten we intussen allemaal. Daar hoort ook nog een zogenaamde laatste heilige Mis bij. Omdat deze nog niet heeft plaatsgevonden leek het ons gepast om nu met kerstmis de vieringen nog een laatste maal gewoon in de kerk te houden. Zo kan ook de fanfare spelen. Ook de kerststal kan nog een keer worden opgebouwd. De vrijwilligers die dit al vele tientallen jaren doen mogen we dankbaar zijn namens ons allen! Dank eveneens aan alle vrijwilligers die zich voor de vieringen inzetten! Ook daarna mogen we samen op weggaan naar een nieuwe kerkgelegenheid voor onze H. Petrus Canisiusparochie in Puth. De vrijwilligers die zich de laatste tijd actief bij onze parochie hebben aangesloten geven ons alle vertrouwen dat er in de parochie van Puth veel mogelijk is! Op de toekomst!

ONZE GOEDE WENSEN

Kerkbestuur, Pastoraal Team en Parochiecomités wensen u allen Zalig Kerstmis en Gods Rijkste Zegen voor 2023. Mede namens alle vrijwilligers van onze parochies die wij langs deze weg nog eens hartelijk willen danken voor hun kostbare bijdrage! Zonder hun inzet was het niet mogelijk geweest om onze parochies te laten draaien. Wij hopen in het nieuwe jaar ook weer een beroep te mogen doen op hun loyaliteit. Namens ons allen voor u alvast eine gooje roetsj. Wees welkom op onze nieuwjaarsreceptie omelkaar even persoonlijk live te ontmoeten! Er gaat niets boven persoonlijk contact met mensen! Graag tot dan! Deken Jack Honings, namens ons allen.