NEOMIST SPAUBEEK

Op zondag 7 mei deed kapelaan Joy Antony zijn eerste heilige Mis in de Sint Martinuskerk in Beek. Kapelaan Joy woont in Spaubeek en is in die parochie en in de parochies van Beek, Neerbeek en Sweikhuizen actief als kapelaan. Hij kwam als diaken in deze parochies en ging in april naar India om daar, in zijn thuisbisdom, tot priester te worden gewijd. Hij is door zijn bisschop in die zin “uitgeleend” aan het bisdom Roermond.

Met dankbaarheid ontvangen wij in ons bisdom priesters die als missionaris naar Limburg komen. Het zegt uiteraard heel veel over de toestand van de kerk in Limburg. De dalende lijn die is ingezet in de jaren ’60 van de vorige eeuw loopt nog steeds omlaag. Het aantal dopelingen neemt af met als gevolg dat over enkele jaren ook nauwelijks nog de eerste heilige Communie gevierd zal worden. Het hele kerkelijke landschap zal hierdoor ingrijpend gaan veranderen. Zonder gelovigen verliezen de kerkgebouwen hun functie en draagvlak. Missionarissen komen niet naar Nederland om kerken open te houden maar om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

Dat gebeurde feestelijk tijdens het Neomistenfeest in Beek. “Ik ben de Weg, de waarheid en het leven” was het evangelie van deze zondag. Jezus wijst ons niet “een” weg maar Hijzelf is DE weg! De priester is een jonge man die is toegewijd aan Christus. In naam van Christus mag hij op de eerste plaats bedienaar zijn van de sacramenten waarin Jezus Christus vandaag present is.

Priesters uit India en andere landen komen naar Nederland om ons opnieuw het Evangelie van Christus te verkondigen. Kapelaan Joy Antony danken wij voor zijn grote edelmoedigheid om antwoord te geven aan de roepstem die hij in zijn hart vernomen heeft. Het lijkt een dubbele roeping, allereerst jezelf toewijden aan Christus in het priesterschap, en dan ook nog op weg gaan naar een vreemd land, met een andere taal, een andere cultuur, en ander klimaat, etc. etc. Als gelovigen in Limburg kunnen wij hier alleen maar dankbaar voor zijn.