Misintenties vanaf zondag 24 december

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH

Zondag 24 december Vierde Zondag van de Advent en Kerstavond

10.00 uur: H. Mis

19.00 uur: H. Mis met Per Cantare Thema: Licht ondanks alle duisternis

Intenties: echtelieden Hans Swinckels en Mia Lendfers; Leny Houben – Schils en overleden 

familieleden; Maria Jacobs – Ubachs en overl.fam.leden; Mia Knarren – Wiekken vw. verjaardag; Grietje Bovens – Janssen en Nel en Zef; ouders Berendhuysen – Leserrf en Richard Meijers; Math Otten          

Maandag 25 december Eerste Kerstdag   

10.00 uur: H.Mis met Fanfare St. Caecilia / Kinderwoorddienst   

Jrd.: Kim Diederen; Hub Nijssen tevens voor Jo en Jeanne Nijssen-Gilissen; Peter Maas; Intenties: voor levende en overleden van fanfare St. Caecilia; Jo Zweiphenning en dochter Miriam; Jacques Sijstermans; ouders Houben Welzen,Leny Houben – Schils, Zef Otten, Jeanne Otten – Houben, Jacqueline Houben – Leclerq, Giel Vossen en overleden familieleden

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag; H. Stefanus, eerste martelaar

10.00 uur: H. Mis met Gregoriaanse Schola

Jrd.: echtelieden Habets – van Hameren; ouders van Zwet – Nijsten

Zondag 31 december Feest de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

10.00 uur: H. Mis met The Four Voices

Intenties: echtelieden Hans Swinkels en Mia Lendfers; André Dresens en echtelieden Meens – Cranssen; Tom Mooij

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag; H. Maria, moeder van God

11.00 uur: H. Mis Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in de kerk

Dinsdag 2 januari H. Basilius de Grote en Gregorius van Nazinze, bisschoppen en kerkleraren

9.30 uur: H. Mis

Vrijdag 5 januari Eerste Vrijdag van de maand

9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 7 januari Openbaring des Heren
10.00 uur: H. Mis

Jrd.: Maria Jacobs Ubachs; Sjaak Bakker en Jaan Bakker-Stevens; Jacques Sijstermans; Anna Haerden Mobers en Zef Haerden; Jan en Rika van den Camp en voor Lei van den Camp; Intenties: Hub Boumans en Wil Kees, voor de ouders Boumans-Braun, ouders Rikers-Hennes en alle overige overleden familieleden

Overleden: Rudi Gralla 81 jaar. Moge hij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 24 december Vierde Zondag van de Advent en Kerstavond

19.00 uur: Gebedsdienst met Chantez.

21.00 uur: Nachtmis met PGZK St. Lambertus

Intenties: Ouders Kusters-Debije; Jan Heijmans; Giel Vossen; Harm Klasens; Lei en Gerardien Palmen

Maandag 25 december Eerste Kerstdag

11.00 uur: H. Mis.met PGZK St. Lambertus.

Jrd.: Fien Douven-Houtvast; Lou Thijssen; Intenties: Ouders Thijssen-Florax; ouders Rohs-Roeselers; Rein en Marie-José Douven-Vleugels en wederzijdse ouders; Lenie Douven-Daemen en wederzijdse ouders; Joke Curfs-Hennes; Pierre en Trijntje Paters-Siesling; Gerhard en Hilde Rettkow-Mast; Fokke en Aaltje Siesling-Venema; ouders Kremers-Collard en zoon Henk en ouders Hellebrekers-Klinkers; Donald de Scheemaker; voor alle weldoeners van de parochie.

Dinsdag 26 december- Tweede Kerstdag

11.00 uur: H. Mis met volkszang.

Intentie: pastoor Lucien Houben vw verjaardag; Mia en Joep Alzer; Joke Curfs-Hennis; Piërre en Trijntje Paters-Siesling, Fokke en Aaltje Siesling-Venema en voor Gerhard en Hilde Rettkow-Mast

Woensdag 28 december 9.30 uur: H. Mis 


Zondag 31 december Feest de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
11.00 uur: H. Mis met orgelmuziek

Maandag 1 januari – Nieuwjaarsdag; H. Maria, moeder van God. 
H. Mis om 11.00 uur in Schinnen met aansluitend Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 3 januari 9.30 uur H. Mis Aansluitend is er gedurende twintig minuten uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

Zondag 7 januari Openbaring des Heren

11.00 uur: H. Mis met volkszang. Intenties: Rein Douven; Erik van Mourik vw zijn verjaardag.
13.00 uur: H. Doopsel Maya van der Laar

Woensdag 10 januari 9.30 H. Mis

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 t.n.v. RK Parochie H. Jozef Doenrade
Zondag 24 december Vierde Zondag van de Advent en Kerstavond

9.30 uur: Geen H. Mis
18.00 uur:H. Mis met Gem. Koor Crescendo
Jrd.: Sjra Hanssen; Intenties: Harry Hermans (off) Jan Arets (off); Fien Smeets-Smeets (off) Niny Pennings-Nijsten (off); René Dormans (off); Harie en To Krekels-Lenssen 

Maandag 25 december Eerste Kerstdag  

9.30 uur: H. Mis met Schola Cantorum St. Jozef. Intenties: Alphons Cremers (st): Zef Wolffs;Mia Habets-Arets, ouders en gezinsleden; Antoon en Martha Witlox-Heijmans; Vincent en Anna Smeets-Canisius Op 1e Kerstdag zal onze gewaardeerde Schola Cantorum St. Jozef de Plechtige Hoogmis opluisteren met een passend repertoire. Zondag 31 december Feest de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
9.30 uur: H. Mis met organist/cantor. Intentie:  Zr. Caroline Prickaerts vw de buurt 


Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag; H. Maria, moeder van God 
H. Mis om 11.00 uur in Schinnen met aansluitend Nieuwjaarsreceptie


Zondag 7 januari Openbaring des Heren
9.30 uur: H. Mis

Door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen Jax de Bont. Wij wensen dopeling en ouders van harte proficiat.