Misintenties vanaf 8 oktober

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 8 oktober:  Zevenentwintigste zondag door het jaar, Dionysiuszondag

10.00 uur: H. Mis opgeluisterd door The Four Voices

Zeswekendienst voor Flip Maarschalkerweerd tevens voor echtgenote Annie Maarschalkerweerd – 

van der Molen; Jaardienst voor Edmond Geurts tevens voor verjaardag; voor  Leny Houben tevens 

voor ouders Houben – Welzen, Zef Otten, Jeanny Otten – Houben, Jacqueline Houben – Leclerq, Giel Vossen en overleden familieleden. Hoogmis voor familie Lenssen – Umek, Roos, Miet, Gène en Wim; echtelieden Hans Swinckels – Bep Swinckels – Schoonbrood voor beider verjaardagen. 

13.15 uur: H. Doopsel Olivia Palm.

Dinsdag 10 oktober: Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee 

09.30 uur: H. Mis 

Zondag 15 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis

Zeswekendienst voor Lily Crousen – Vaessen tevens voor Jo Crousen; Jaardienst voor echtelieden 

Hub en Mia Bouwens – Cortlever; voor Tiny Severens – Nijsten; Hoogmis voor Ciska van de Winkel;

voor Piet Knarren voor verjaardag en voor echtelieden Knarren – Bours 

Dinsdag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

09.30 uur:  H. Mis

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 8 oktober:  Zevenentwintigste zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis

Jaardienst voor ouders Duisings-Niessen; Jean Meijer; Karel en Mia Dings-Tonnaer;

Intentie voor Jan Janssen voor zijn verjaardag.

Woensdag 11 oktober

09.30 uur: H. Mis 

Zondag 15 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar

11.00 uur H. Mis opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus.

Intenties: Harm Klasens; Donald de Scheemaker

Woensdag 18 oktober

09.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 8 oktober:  Zevenentwintigste zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis

Jaardienst voor Theodoor Meijs en Wilhelmina Meijs – Thijssen (st)

Zondag 15 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis opgeluisterd door Reanne en Wim Dreessens.

Jaardienst voor Wiel Vaessen (st)

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 8 oktober:  Zevenentwintigste zondag door het jaar

09.30 uur: H. Mis opgeluisterd door: Steven van Kempen

Zeswekendienst voor Niny Pennings-Nijsten; Jaardienst voor ouders Dassen-Feijts en zoon Frans (st); voor ouders Eggen Tummers (st); voor Jo Schevers;  Intentie voor Mia Habets-Arets; voor Zr. Caroline Prickaerts vd buurt; voor ouders Rennenberg-Baars, José en Anny; voor alle gedetineerden bij de dag van de gedetineerden.

Zondag 15 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar

09.30 uur:  H. Mis opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef

Jaardienst voor Henriette Bus-Dols (st); Intentie voor Mia Habets-Arets; voor Zr. Caroline Prickaerts vd buurt.