Misintenties vanaf 27 augustus

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 27 augustus Een-en-twintigste zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis Jrd.: Zef Haerden tevens voor echtgenote Anna Haerden – Mobers; Intentie: voor Hub Schmitz vw. trouwdag en voor overl. fam.leden

Dinsdag 29 augustus Marteldood van Johannes de Doper 9.30 uur H. Mis 

Woensdag 30 augustus 15.00 uur: H. Mis  In De Beemden. Intentie: Sonja Weusten – Bex, overl. fami.leden, vrienden en bekenden en overl. bewoners van De Beemden; Frans en Luc  Ritzen tevens uitdankbaarheid bij 90e verjaardag.

Donderdag 31 augustus19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel

Vrijdag 1 september Eerste vrijdag van de maand 9.30 uur: H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 3 september Twee-en-twintigste zondag door het jaar  

10.00 uur: Muziek: Bart en Luc Reijmers      

Jrd.: Ben Reijmers; Thei Knarren; Funs en Mia Wauthlé – Damoiseaux tevens voor ouders Damoiseaux – Lennartz en dochter Julie; Piet Cals; Herman Peters, ouders Peters – Smink en dochter Suzanna.

Dinsdag 5 september 9.30 uur: H. Mis 

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 27 augustus Een-en-twintigste zondag door het jaar

11.00 uur H. Mis met volkszang Jrd.: Pol en Diny Kusters-Ulijn; Intentie: Wiel Mertens

Woensdag 30 augustus 9.30 uur: H. Mis

Zondag 3 september Twee-en-twintigste zondag door het jaar

11.00 uur H. Mis met PGZK St. Lambertus. Jrd.: Frans Stijffs; ouders Kusters-Debije en ouders Clement-Debije;

Intentie: Leonie Verhooren-Curfs.

Woensdag 6 september 9.30 uur: H. Mis. Aansluitend uitstelling en aanbidding van he H. Sacrament

Overleden: dhr. Harm Klasens. Dat hij moge rusten in vrede

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH


Zondag 27 augustus Een-en-twintigste zondag door het jaar
11.30 uur: H. Mis. Jrd.: José Renkens-Maes
Zondag 3 september Twee-en-twintigste zondag door het jaar
11.30 uur: H. Mis.Jrd.: Ellie Aerts

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 
Zondag 27 augustus Een-en-twintigste zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis met organist/cantor. Jrd.: José Smeets-de Groote. Intenties: Uit dankbaarheid bij een 30 jarig huwelijksjubileum; Vincent en Anna Smeets-Canisius 
Zondag 3 september Twee-en-twintigste zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis. Koor: Schola Cantorum St. Jozef; 6-wk.d.: Zr. Caroline Prickaerts; Jrd.: Wil en Fien Jeurissen-Smeets; Intenties: Piërre en Maria Pennings-Cremers; Fien Smeets-Smeets namens het pastorale team, de vrijwilligers en het kerkbestuur; Jan Arets van zus en broers;Mia Habets-Arets; Uit dankbaarheid