Misintenties vanaf 22 oktober

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 22 oktober Negen-en-twintigste zondag door het jaar Wereldmisseidag

10.00 uur: H. Mis. Intenties: Jo Meijers; voor Fons en Annie Driessen – Stevens; Maria Hautvast – 

Coenjaerts vanwege verjaardag; Bertine Smeets – Stevens

Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiedag

Dinsdag 24 oktober 9.30 uur: H. Mis 

Woensdag 25 oktober 15.00 uur: H. Mis. In De Beemden. Intenties: Sonja Weusten – Bex, voor alle overleden fam.leden, vrienden en bekenden en overleden bewoners van De Beemden

Donderdag 26 oktober 11.00 uur: H. Mis Nobamacare

Zondag 29 oktober Dertigste zondag door het jaar

10.00 uur; H. Mis met Seniorenkapel uit Puth; Inzegening beeld H. Petrus Canisius. Kinderwoorddienst; Jrd.: Giel Meens tevens voor Jeanne Meens – Clement, Lies Meens – Goessens en Charlotte Meens; Truus Kann – Kees
Aansluitend aan deze dienst gelegenheid tot koffie/thee drinken.         

Dinsdag 31 oktober 9.30 uur: H. Mis
Donderdag 2 november Allerzielen 9.30 uur: H. Mis voor alle overleden gelovigen

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 22 oktober Negen-en-twintigste zondag door het jaar Wereldmissiedag

11.00 uur: H. Mis. Koor: Chantez6wk.d.: Nelly v.d. Brand-Wassenberg; Intentie: Giel Vossen
Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiedag

Woensdag 25 oktober 9.30 uur: H. Mis

Zondag 29 oktober Dertigste zondag door het jaar
11.00 uur H. Mis met orgelmuziek. Jrd.: Annie van Hooren-Lamberts, Gerrit van Hooren; Intenties: Sjeng en Leonie Verhooren-Curfs; voor alle weldoeners van de parochie

Woensdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen  9.30 uur: H. Mis. Aansluitend uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH


Zondag 22 oktober Negen-en-twintigste zondag door het jaar Wereldmissiedag
11.30 uur: H. Mis. Muziek: Reanne en Wim Dreesen. Jrd.: Jozef  Damoiseaux en Anna Damoiseaux-Donners
Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiedag

Zondag 29 oktober Dertigste zondag door het jaar
15.00 uur: Gebedsdienst en zegening graven op het kerkhof

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 22 oktober Negen-en-twintigste zondag door het jaar Wereldmissiedag
9.30 uur: H. Mis Hubertusmis met Jachthoorngroep Nieuwenhagen
Kerkdeurcollecte voor Wereldmissiedag

Karlheinz Schmitz

Jan Arets vw 60 jarig huwelijk

Zr. Caroline Prickaerts vw. verjaardag

René Dormans

Ouders Dormans-Penners jrd.

Zondag 29 oktober Dertigste zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis

Mia Habets-Arets, ouders en gezinsleden

Zr. Caroline Prickaerst vd buurt

Ouders Smeets-Boesten en overl. familie

Frits-Dohmen en Lenie Dohmen-Smeets

15.00 uur: Allerzielenhof en aansluitend zegening graven kerkhof