Medailles opspelden bij schutterij St. Sebastianus Schinnen

Op zondag 24 april j.l. vierde schutterij St. Sebastianus het 25 jarig jubileum ná de heroprichting.

Na de heilige Mis in de dekenale kerk werden s’middags onderscheidingen uitgereikt van de Oud Limburgse Schuttersbond. Aan deken Honings de eer om de versierselen op te spelden en aan Kapelaan Gorissen om de oorkonde’s te overhandigen.