Maagdenwijding in de kathedraal

Op zaterdag 28 mei zullen tijdens een pontificale eucharistieviering die om 18.00 uur in de kathedraal te Roermond begint, Désirée van Breugel uit onze parochiefederatie en Hoy Lin Moo uit Maastricht de maagdenwijding ontvangen.

De maagdenwijding is al een heel oud fenomeen maar minder bekend omdat in onze regio al vele jaren deze wijding niet meer is toegediend.

Door het ontvangen van de maagdenwijding wijden zij zichzelf geheel aan God toe. Zij sluiten zich niet aan bij een orde of congregatie en treden niet in een klooster. Zij beleven hun religieus leven midden in deze wereld en hebben een gewone baan om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo kennen wij Désirée in onze parochiefederatie als huishoudster op de pastorie en daarnaast zet zij zich in als catechiste in onze parochies. Hoy Lin woont in Maastricht en is werkzaam als arts in een zorginstelling.

Onderstaand interview verscheen op de website van het bisdom Roermond:

Nieuw in bisdom: Twee vrouwen ontvangen maagdenwijding

Voor het eerst in de recente geschiedenis van het bisdom Roermond ontvangen zaterdag 28 mei twee vrouwen de zogeheten maagdenwijding. Dit gebeurt tijdens een plechtige viering in de kathedraal in Roermond.

De maagdenwijding is een levensstaat, waarbij vrouwen zich helemaal toewijden aan Christus. Het is in zekere zin vergelijkbaar met het leven als religieus, maar dan zonder orde of congregatie. De vrouwen die voor een leven als Godgewijde maagd kiezen, leven en werken gewoon in de maatschappij en leggen daar getuigenis af van hun geloof.

De twee eerste vrouwen in Limburg die de maagdenwijding ontvangen, zijn Désirée van Breugel (53) uit Schinnen en Hoy Lin Moo (39) uit Maastricht. Van Breugel is afkomstig uit het basisonderwijs en werkt sinds 2002 als huishoudster bij pastoor-deken Jack Honings. Daarnaast is zij actief als catechiste in het dekenaat Schinnen. Moo studeerde geneeskunde in Maastricht en is sinds 2013 als arts actief op verschillende verpleeghuislocaties in de regio Parkstad.

“Mijn weg naar deze roeping is langzaam gegroeid,” zegt Hoy Lin Moo. “Tijdens mijn studententijd werd het mij duidelijk dat Onze-Lieve-Heer mij riep om in het dagelijks leven dichtbij de lijdende mens te zijn. Deze nabijheid zou ik alleen samen met Hem kunnen ervaren. Ik voelde dat God mij riep om mij aan Hem toe te wijden zoals ik ben, maar blijvend in de maatschappij.” Via internet ontdekte Moo dat de katholieke kerk een maagdenwijding kent. “Maar ik dacht: ‘het zal wel’ en heb die roepstem een tijd geparkeerd, tot het moment waarop mijn geestelijk leidsman er opnieuw over begon, terwijl hij niet wist dat ik er ooit al over gedacht had.” 

Désirée van Breugel geeft aan dat het religieuze leven haar altijd getrokken heeft. “Ik ben door Onze-Lieve-Heer geraakt,” zegt ze. “Ik heb me steeds afgevraagd wat God met mij voor ogen had, maar het klooster zag ik niet als mijn weg. Een persoonlijk gesprek met bisschop Harrie Smeets heeft mij uiteindelijk duidelijkheid gegeven in mijn zoektocht. Ik ben dankbaar dat God mensen op mijn weg heeft gezet, waardoor ik nu mijn roeping met een vreugdevol ‘ja’ kan beantwoorden,” aldus Van Breugel.

De maagdenwijding bestaat al heel lang en gaat terug tot de eerste eeuwen na Christus. Het is geen sacrament, zoals een priesterwijding, maar behoort tot de zogeheten sacramentaliën (zegeningen) van de katholieke kerk. Er bestaat een speciale liturgische ritus voor, waarmee de plaatselijke bisschop de maagdenwijding kan toedienen. Hulpbisschop Everard de Jong zal dit zaterdag 28 mei doen namens bisschop Smeets. De plechtigheid begint om 18.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en is voor iedereen vrij toegankelijk.