Laatste H. Mis in Kerk Puth

Met Pasen vieren we voor het laatst de heilige Mis in de kerk in Puth. De viering van de verrijzenis van Christus is een mooi moment om dit te doen. Ieder kerkgebouw is een uiting van het geloof. Centraal in ons geloof staat de verrezen Heer. Zijn verrijzenis uit de dood bracht zijn leerlingen in beweging om het Evangelie te verkondigen tot de uiteinden der aarde.

Deze viering zal opgeluisterd worden door Wim en Reanne. Na het stoppen van het kerkkoor verzorgen zij regelmatig de muziek en de zang tijdens de vieringen.

Sinds mei vorig jaar wordt de zondagsmis gevierd in de pastorie in Puth. De woonkamer blijkt groot genoeg voor het aantal kerkgangers. Zolang er voldoende gelovigen zijn die op zondag de eucharistie willen vieren, kunnen we hiermee doorgaan.