KERKHOFPAD OIRSBEEK

Onlangs zijn de werkzaamheden gestart om de bereikbaarheid van het kerkhof te verbeteren middels het aanleggen van een verhard pad. Dit was reeds in 2017 afgesproken met de toenmalige gemeente Schinnen als onderdeel van een uitgebreid ambitieus plan. Dit was weer onderdeel van DOP Oirsbeek. Door omstandigheden is dit nooit uitgevoerd. Samen met de gemeente Beekdaelen is nu besloten om het verharde pad in de meest zuinige vorm alsnog te laten aanleggen. Op deze manier is de bereikbaarheid van het kerkhof verbeterd voor onderhoud, grafdelver en steenhouwer. Met een relatief kleine financiële bijdrage wordt een lang gekoesterde wens eindelijk uitgevoerd. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeente Beekdaelen volgens de in 2017 afgesproken financiële bijdrage van de parochie. De buurtbewoners zijn vooraf per brief geïnformeerd.