KERKKOOR WOLDER-MAASTRICHT ZINGT IN SCHINNEN

Op zondag 4 december zal de Heilige Mis van 10.00 uur in de dekenale St. Dionysiuskerk te Schinnen worden opgeluisterd door het Sint Ceciliakoor uit Wolder-Maastricht. Het gemengd kerkkoor zingt onder leiding van hun dirigent dhr. Pierre Willems. Wij heten hen van harte welkom en hopen dat velen deze zondag de eucharistie met ons mee willen vieren.