Kerkbestuur in gesprek bij informatiebijeenkomst nieuw gemeenschapshuis Puth

Op woensdag 1 juni j.l. heeft het kerkbestuur en het pastoraal team deelgenomen aan de bijeenkomst over het nieuwe gemeenschapshuis in Puth. De middag werd georganiseerd door de gemeente Beekdaelen. Belangstellenden konden in gesprek met mensen van de gemeente, de architect, de wethouders, om van gedachten te wisselen over het nieuwe gemeenschapshuis. De tekeningen werden door de architect toegelicht en mensen konden met elkaar in gesprek. In de nieuwbouw is ook een kerkruimte voorzien. Er is nog een lange weg te gaan maar de gesprekken geven ons de bevestiging dat dit ook vanuit kerkelijk perspectief de goede weg is die we samen willen gaan. We hopen van harte dat de onderlinge eensgezindheid ons in Puth in staat mag stellen om samen iets moois neer te zetten. Dat is de kracht van een dorp. Dat verdient Puth en dat verdienen de inwoners.