KERKBESTUUR EN PAROCHIECOMITÉ

We hebben in onze parochiefederatie een kerkbestuur en diverse parochiecomités. Wat is het verschil?

Het kerkbestuur bestuurt de parochie voor zover het gaat om geld en goederen en adviseert de pastoor inzake het pastoraal beleid. Dit bestuur is door de bisschop benoemd. Het bestuur vormt een personele unie, dezelfde mensen zijn bestuurslid voor de kerkbesturen van Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade.

Een parochiecomité functioneert op parochieniveau en vormt als het ware “de handen, voeten, ogen en oren” van het kerkbestuur. Een parochiecomité vormt de lokale en nabije binding op parochieniveau in tegenstelling tot het kerkbestuur dat in een federatie parochieoverstijgend is.

Om parochies te laten samenwerken en om sterker te staan naar de toekomst is een gezamenlijk bestuur noodzakelijk. Om de parochies afzonderlijk zo goed mogelijk te laten functioneren is een parochiecomité noodzakelijk.

Beide gremia staan niet tegenover elkaar maar versterken elkaar. Het doel is om de parochies zo goed mogelijk te laten functioneren! Zowel een kerkbestuur alsook een parochiecomite bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding en steken vele uren pro deo in onze parochies!

Vele vrijwilligers leggen samen het fundament voor de ene parochie. Daarin is net zoals in een lichaam, ieder lid van unieke en grote waarde. De een is niet belangrijker dan de ander. Om iedereen in gelijke mate te danken, houden we jaarlijks een gezamenlijke dankavond voor alle vrijwilligers! (Foto: Vrijwilligers kerkhof Oirsbeek)