Kerkberichten zondag 25 september

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zaterdag 24 september

14.00 uur: Huwelijkshoogmis voor het bruidspaar Jack Jetten en Monique Leclerq

Zondag 25 september: Zesentwintigste zondag door het jaar

10.00 uur: Eerste Vormselvoorbereidingsmis

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door The Four Voices

Eerste Jaardienst voor Margot Eussen – Rijs: Jaardienst voor Ben Reijmers;     

voor Frans Ritzen en zoon Luc; voor Gerda Bruls – Keulen en dochter Linda; voor Jeanny Nevels – Crousen; 

Hoogmis voor ouders Kuipers – Schlenter; voor Hub Schmitz vanwege trouwdag en voor overleden familieleden; voor Jan Clement; voor Sjaak Bakker tevens voor echtgenote Jaan Bakker – Stevens (Buurt); voor Maria Jacobs – Ubachs voor verjaardag

Dinsdag 27 september H. Vincentius de Paul, priester 

 09.30 uur: H. Mis  

Woensdag 28 september

15.00 uur: H. Mis In De Beemden

H. Mis voor Sonja Weussten – Bex, voor overleden familieleden, vrienden en bekenden en 

overleden bewoners van De Beemden 

Donderdag 29 September HH. Michaël, Rafaël en Gabriël, aartsengelen

11.00 uur:  H. Mis in Nobamacare

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 25 september: Zesentwintigste zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

Jaardienst voor: Joep en Bert Leistra-Cremers(st); jaardienst voor ouders Lei Ubaghs en Marlene Ubaghs-Geilkens.

Intentie voor: Thérese Deriks vw haar verjaardag.

Woensdag 28 september

09.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 25 september: Zesentwintigste zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis

Jaardienst voor Math Renkens; jaardienst voor Mien van de Berg.

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 25 september: Zesentwintigste zondag door het jaar

9.30 uur: H. Mis

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef en Steven van Kempen (orgel).

Hoogmis als dank voor alle vrijwilligers én het welzijn van onze parochie; voor Mia Habets-Arets;voor alle leden van KBO Doenrade, speciaal voor de overleden leden van 2021-2022.

Jaardienst voor Lenie Arets-Wellens en Jan Arets; jaardienst voor Wil en Fien Jeurissen-Smeets ; jaardienst voor Jeanny Otermans-Smeets.