Kerkberichten zondag 7 mei

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Donderdag 4 mei: GEEN H. MIS OP DE KAPEL

Vrijdag 5 mei 9.30 uur: H. Mis. Intenties: voor levende en overleden leden fam. Van den Elsen – Langens; t.e.v. het H. Hart

Zondag 7 mei Vijfde Zondag van Pasen

10.00 uur: H. Mis: Aan de Mariakapel  Muziek: fanfare St. Caecilia

6 wk.-dienst: Jo Meijers; Jrd.: Aldegonda Meijs en Sjo Smeets en overl. fam.leden; Tom Mooij; een 91-jarige; Lou Passage en alle overl. fam.leden; Frans en Annie Buijsers; Intenties: Maria Hubertina Welzen tevens voor Jan Hubert Jozef Houben, Leny Houben – Schils, Zef Otten, Jeanny Otten – Houben, Jacqueline Houben – 

Leclerq, Giel Vossen en overl.fam.leden; Ton en Cor Krijnen; Toine Goessens

Dinsdag 9 mei: 9.30 uur: H. Mis

Donderdag 11 mei: 19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel

Zondag 14 mei Zesde Zondag van Pasen

10.00 uur: H. Mis: Intenties: Zef Otten vw.verjaardag en voor echtgenote Jeanne Otten – Houben en alle 

overl. fam.leden 

Dinsdag 16 mei: 9.30 uur: H. Mis

Donderdag 18 mei Hemelvaart van de Heer: 10.00 uur Hoogmis

Overleden: Tiny Lienaerts 63 jaar, Wiel van den Bosch 73, Mia Notten – Stevens, 93 jaar. Mogen zij rusten in vrede. 


H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 7 mei Vijfde zondag van Pasen

11.00 uur: Woord- en communiedienst met het PGZK St. Lambertus: Intentie: ouders Kuipers-Hermens en zoon Peter
Woensdag 10 mei: 9.30 uur: H. Mis 

Zondag 14 mei Zesde Zondag van Pasen

11.00 uur: H. Mis met orgel en zang: Jrd.: Peter Kuipers; Intenties: Annie en Gerrit van Hooren-Lamberts;

Jean Hayen; Giel Vossen.
Woensdag 17 mei: 9.30 uur: H. Mis

Donderdag 18 mei: Hemelvaart van de Heer; Schuttersmis

09.30 uur: H. Mis met Schutterij St. Lambertus en het PGZK St. LambertusJrd.: Bertie Thijssen-Pelzer en Math Thijssen; voor alle levende en overl. leden van de Schutterij St. Lambertus.

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 7 mei Vijfde Zondag van Pasen: VANDAAG GEEN H. MIS
Zondag 14 mei Zesde Zondag van Pasen

11.30 H. Mis. Jrd.: Annie Diederen-Berkers, ouders Diederen-Van Thoor en ouders Berkers-Bex; ;Harie Extra; Intentie: Lei Louis vw. Verjaardag; uit dankbaarheid 
Donderdag 18 mei: Hemelvaart van de Heer; 11.30 uur: H. Mis  

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 7 mei Vijfde Zondag van Pasen 
09.30 uur:  Woord en communieviering; Muziek:Steven van Kempen; Jrd.: ouders Hub en Agnes Bertrand-Smeets 
Zondag 14 mei Zesde Zondag van Pasen
09.30 uur: H. Mis; 
Muziek: Steven van Kempen; Intenties: Harry Hermans; Piërre en Maria Pennings-Cremers; fam. Cremers-Offermans; alle moeders vw. Moederdag
Donderdag 18 mei: Hemelvaart van de Heer: 11.00 uur Hoogmis; Muziek: Steven van Kempen; Intentie: voor de parochie.