Kerkberichten zondag 6 maart

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 6 maart 2022

Eerste zondag van de veertigdagentijd 

10.00 uur: H. Mis

Tweede Jaardienst voor Jo Crousen: Hoogmis voor Dien van den Elsen en voor

Els van den Elsen – Pijls voor beider verjaardagen; 

Jaardienst voor Truus Houben Nijsten 

13.00 uur:  Doop van Emily Roelandschap

Dinsdag 8 maart 

9.30 uur:       H. Mis  

Overleden

Angel Bus uit Puth 67 jaar; Piet Cals uit Schinnen 82 jaar en Martin van den Hout uit Schinnen 84 jaar.

Mogen zij rusten in vrede.

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 6 maart 2022 

Eerste zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

Jaardienst voor: Hein Mertens (st); Jan Kuipers (st);

H. Mis voor: Peter Kuipers vw zijn verjaardag (st); Truus Kusters-Kersten (par); Cor Clement (par); Fien Douven-Houtvast (par); Leny Douven-Daemen; Netta Geurten-Kusters vw haar verjaardag, tevens voor zoon Math Geurten.

Woensdag 9 maart

09.30 uur: H. Mis

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 6 maart 2022

Eerste zondag van de veertigdagentijd
Deze dienst wordt opgeluisterd met zang en orgelmuziek door Reanne en Wim Dreessen

11.30 uur: H. Mis

Plechtige Zeswekendienst voor Annie Stevens-Raats

Gest. jaardienst voor Frits Haagmans

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 06 maart 2022

Eerste zondag van de veertigdagentijd 

09.30 uur: H. Mis

Eerste zondag van de veertigdagentijd

Deze dienst wordt opgeluisterd met zang en orgelmuziek door Steven van Kempen

H. mis voor Pierre en Maria Pennings-Cremers; Mia Habets-Arets ;Sjra Hanssen vw eertijdse verjaardag; Resie Diederen-Bastin vw de buurt

Jaardienst voor Huub en Anneke Janssen-Diederen

Jaardienst voor Vincent Diederen

Jaardienst voor Leo Dols als jaardienst