Kerkberichten zondag 4 september 2022

H. DIONYSIUS SCHINNEN

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen


Zondag 4 september Drie-en-twintigste zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis.  Deze dienst wordt opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola

Na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of fris te drinken en elkaar te ontmoeten

Best. Jaardienst voor Dien van den Elsen en voor Els van den Elsen – Pijls; 

Hoogmis voor: Marcel en Elise Vaessen – Teheux en familie (Buurt); Mieke en May Passage – Lamine en 

Marie-José en Harry Passage

Hoogmis voor Jo Crousen voor verjaardag

Gest. Jaardienst voor Herman Peters, ouders Peters – Smink en dochter Suzanna

Gest. Jaardienst voor Piet Cals

Dinsdag 6 september

9.30 uur   Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart 

Van ons zijn heengegaan: Maria Hautvast – Coenjaerts 89 jaar uit Puth, Trees Derix – van den Kieboom 92 jaar en Mientje Boesten – Pessers 94 jaar. Moge zij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK


Zondag 4 september Drie-en-twintigste zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis. Deze H. Mis wordt opgeluisterd met orgelmuziek

Hoogmis voor: Lilian Douven (p); Karel Cornelis de Limpens.

Woensdag 7 september

09.30 uur: H. Mis.

Aansluitend is er gedurende twintig minuten uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament


Op 16 augustus hebben wij in onze kerk afscheid genomen van mevrouw Els Kuipers-Hermens.

Dat zij moge rusten in vrede.

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH


Zondag 4 september Drie-en-twintigste zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis

Gest. Jaardienst voor Elly Aerts

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 4 september Drie-en-twintigste zondag door het jaar

9.30 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen
Hoogmis voor: Mia Habets-Arets