Kerkberichten zondag 4 december

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 4 december Tweede Zondag van de Advent

10.00 uur: H. Mis  Deze dienst wordt opgeluisterd door het St. Caeciliakoor uit Maastricht – Wolder

Eerste Jaardienst voor Miep Henssen – Mennens tevens als Jaardienst voor Piet Henssen

Eerste Jaardienst voor Mia Vorachen – Knarren en Jaardienst voor Theresia Cals – Willems: Jaardienst voor Tom Smeets tevens voor echtgenote Bertine Smeets – Stevens Hoogmis voor Hub Nijssen voor verjaardag tevens voor Jo Nijssen; voor Sjaak Bakker voor verjaardag tevens voor Jaan Bakker – Stevens; voor Wiel Hautvast en overleden familieleden; voor ouders J. Hautvast – Kallen en ouders Ritzen -Janssen; voor Leo en Wies Meens – Schils en voor overleden familieleden

Dinsdag 6 december H. Nicolaas, bisschop
 9.30 uur  H. Mis  

Zij zijn van ons heengegaan: Lei Knops 71 jaar, Marianne Schutgens- Stienstra, 92 jaar, en  Gré Gouder de Beauregard – Hermans, 87 jaar. Mogen zij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 4 december Tweede Zondag van de Advent

11.00 uur: H. Mis Deze dienst wordt opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus

Jaardienst voor: Giel en Trees Caldeberg-Lempers.

Woensdag 7 december

09.30 uur: H. Mis

Aansluitend is er gedurende twintig minuten uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 4 december Tweede Zondag van de Advent

11.30 uur: H. Mis

Jaardienst voor: Riek v.d. Wijdeveen-Nooijen; Jan Damoiseaux; Hoogmis voor: Piet Damoiseaux en Peter Damoiseaux.

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 4 december Tweede Zondag van de Advent
9.30 uur: H. MisBarbaraviering. Deze dienst wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen 
Hoogmis op voorspraak van de H. Barbara 2e patrones van de parochie voor het welzijn van alle parochianen; voor Pierre Pennings en Maria Pennings-Cremers; Mia Habets-Arets; overleden ouders en familie Cremers-Offermans en Offermans-Cremers; Vincent Smeets en Anna Smeets-Canisius; Jaardienst voor: Cor Quix; Servé Helgers en Mia Helgers-Cals; Felix Willems
Door de dood van ons heengegaan Mw. Sophie Tummers-Tummers 85 jaar. De uitvaart is woensdag 30 november om 10.30 uur met aansluitend begrafenis op het parochiekerkhof.