Kerkberichten zondag 3 april

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 3 april 2022

Vijfde zondag van de veertigdagentijd 

10.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd door Canto Rinato o.l.v. Ton Kropivšek

Jaardienst voor de echtelieden Math en Dina Stevens – Nijsten tevens voor overleden familieleden;

              voor Toon Notermans en voor ouders Alfons en Anna Notermans – Driessen; voor echtelieden Math en Tony Nijssen – Vroomen; Jaardienst voor Jo Linssen, tevens voor Cor van Gool en overleden familieleden; 

Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Bours voor beider verjaardagen tevens voor zonen Harry en Jos; voor Anna en Karl Pregled tevens voor Kee Pregled – Schoonbrood; voor Leo en Wies Meens – Schils en voor overleden familieleden

Dinsdag 5 april 2022 

9.30 uur: H. Mis  

Afbeelding met illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijvingWoensdag 6 april 2022

19.00 uur      Taizé-avond

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

Overleden: Jeu Tillmanns 91 jaar, Peter Cortlever 62 jaar en Ruud van Nuijs 60 jaar. Mogen zij rusten in vrede.

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Op 26 maart hebben wij in onze kerk afscheid genomen van Gerardien Palmen-Bouwens die op 91-jarige leeftijd is overleden. Dat zij moge rusten in vrede.

Zondag 3 april 2022 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd door het koor Schola Cantorum St. Jozef uit Doenrade 

Zeswekendienst voor: pastoor Louis Cordewener;

Jaardienst voor: Pol en Maria Debije-Kemper (st)

Woensdag 6 april

09.30 uur: H. Mis.

Aansluitend is er gedurende twintig minuten uitstelling en aanbidding van het Heilig Sacrament.

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 3 april 2022

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

11.30 uurH. Mis

Jaardienst voor Peter Damoiseaux; voorAlfons Boers; voor Lisa Boers-Kirkels

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 3 april 2022
Vijfde zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef olv. Steven van Kempen 
Jaardienst 
voor ouders Haenen-Dormans, John en Hub:
H. Mis voor Pierre en Maria Pennings-Cremers; Mia Habets-Arets :Resie Diederen-Bastin v.d. buurt : Harie Höngens v.d. buurt