Kerkberichten zondag 27 november

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 27 november Eerste Zondag van de Advent

10.00 uur: H. Mis

Eerste Jaardienst voor Joos Dieteren en tevens voor de overledenen van de familie Dieteren en Poulussen; voor 

Elise Vaessen – Teheux tevens voor Marcel Vaessen en familie; voor Hub Steinbusch

Jaardienst voor ouders Zef en Victorine Bus – Damoiseaux; voor ouders en grootouders Gielen – Spée, 

tevensvoor pastor Gielen en José Gielen – Linssen; voor Maria Buysers – Haerden tevens voor echtgenoot 

Mathieu Buysers; Hoogmis uit dankbaarheid, voor Hub Schmitz en overleden familieleden; voor Menno 

Langeveld

Dinsdag 29 november

9.30 uur: H. Mis

Woensdag 30 november H. Andreas, apostel

15.00 uur In De Beemden

H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, voor overleden familieleden, vrienden en bekenden en 

overleden bewoners van De Beemden 

Vrijdag 2 december Eerste Vrijdag van de Maand
 9.30 uur:  H. Mis ter ere van het H. Hart; voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen – 

Langens

Overleden: Math Cortlever 78 jaar. Hij ruste in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 27 november Eerste Zondag van de Advent

11.00 uur: H. Mis en Kinderwoorddienst. Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

Hoogmis voor: Wiel Mertens; Els Kuipers-Hermens; Jan Heijmans; Gerardien Palmen-Bouwens; voor alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 30 november

09.30 uur: H. Mis 

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 27 november Eerste Zondag van de Advent

11.30 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door Reanne en Wim Dreessen

Jaardienst voor: Pieter Damoiseaux en Gertruda Damoiseaux-Houben; Tiny Speetjens Meijs en Sjo Speetjens

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 27 november Eerste Zondag van de Advent
9.30 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef o.b.v. Steven van Kempen
Tijdens deze H. Mis zal het H. Doopsel plaatsvinden van Pieter Krekels.
Hoogmis voor:  het welzijn van de parochie 
Overleden op 60-jarige leeftijd dhr. Harry Hermans. Woensdag 23 november om 10.30 uur is de requiemmis met aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof