Kerkberichten zondag 27 februari

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 27 februari 2022

Achtste zondag door het jaar

10.00 uur: Deze dienst wordt opgeluisterd door fanfare St. Caecilia.

Dienst met medewerking van carnavalsvereniging De Schinöster en de Jeugdcarnaval

Hoogmis voor levende en overleden leden van carnavalsvereniging de Schinöster en overleden oud-prinsen en oud-medewerkers; voor alle levende en overleden medewerkers van de Jeugdcarnaval en voor overleden jeugdprins Alexander; voor Sjo Louis voor verjaardag; voor Frans Ritzen voor verjaardag tevens voor zoon Luc; voor Désirée Esser – Dieteren voor haar verjaardag tevens voor haar vader Frits en overige familieleden;

Hoogmis voor Jo Zweiphenning en dochter Miriam

Jaardienst voor echtelieden Vogels – Dortu; voor Guus Ruijters; voor Harie en Henriëtte Henssen – Konings tevens voor dochter Tiny

Dinsdag 1 maart

9.30 uur: H. Mis

Woensdag 2 maart Aswoensdag

15.00 uurIn De Beemden

H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, voor alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en voor overleden bewoners van De Beemden 

19.00 uur: H. Mis: tijdens deze dienst wordt het askruisje uitgedeeld

Vrijdag 4 maart 

Eerste Vrijdag van de maand

9.30 uur: Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Wij gedenken Wiel Mertens en emeritus pastoor Louis Cordewener

die de afgelopen week zijn overleden.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Zondag 27 februari 2022

Achtste zondag door het jaar 

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus

Jaardienst voor: ouders Doomen-Thijssen (st);

Hoogmis voor: Marie-José Douven-Vleugels en wederzijdse ouders; Pierre en Trijntje Paters-Siesling; voor alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 2 maart aswoensdag

09.30 uur: H. Mis met askruisje

Aansluitend is er gedurende twintig minuten uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 27 februari 2022

11.30 uurH. Mis

Jaardienst  voor Piet Damoiseaux

Hoogmis voor Peter Damoiseaux

Woensdag 2 maart

09.30 uur H. Mis met askruisje

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 


Zondag 27 februari 2022
Achtste zondag door het jaar
09.30 uur: H. mis
 Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Steven van Kempen 

Hoogmis voor Harie Theunissen v.w. eertijdse verjaardag 

Hoogmis voor Jacob Braakman 

Jaardienst voor Jo Bus tevens voor John Bus 

Woensdag 2 maart aswoensdag

19.00 uur H. Mis met askruisje