Kerkberichten Zondag 26 februari

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 26 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur: H. Mis 1e Jrd.: Angel Bus; Jrd.: echtelieden Zef  en Jeannie Otten – Houben 

tevens voor overl. fam.leden; Pieter Haenen; Hoogmis: Désirée Essers – Dieteren 

vw.verjaardag tevens voor Frans en overleden fam.leden

Dinsdag 28 februari

9.30 uur: H. Mis: Math Extra vw.verjaardag

Vrijdag 3 maart Eerste vrijdag van de maand  

9.30 uur:H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 5 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur: H. Mis  Opluistering: Vredeskoor Nuth  1e Jrd.:Piet Cals; Jrd.: Truus Houben – Nijsten; Math Extra 11.15 uur: Doop van Finn Zenden

Dinsdag 7 maart

9.30 uur: H. Mis

Gedoopt: Bodi Kivit ontving het sacrament van het Doopsel.

Overleden: Truus Ubachs – Coumans, 78 jaar en Fien Pörteners – Steijns, 93 jaar.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 26 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: H. Mis Opluistering: PGZK St. Lambertus. Intentie: Marie-José Douven-Vleugels vw  verjaardag, tevens voor wederzijdse ouders; voor alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 1 maart
9.30 uur: H. Mis Aansluitend gedurende 20 minuten uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

Zondag 5 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd 

11.00 uur: H. Mis met  orgelmuziek en zang. Jrd: Annie en Frans Hansen-Willems; Intentie: Peter Kuipers vw zijn verjaardag.

Woensdag 8 maart

9.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 26 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd
11.30 uur: H. Mis Opluistering: Wim en Reanne Dreessen  Intentie: Piet Damoiseaux en Peter Damoiseaux
Zondag 5 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd

11.30 uur: H. Mis Intentie: wel welzijn van onze parochie

H. JOZEF TE DOENRADE 
 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086
Zondag 26 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd 
9.30 uur: H. Mis Opluistering: Steven van Kempen. Intentie: To Krekels-Lenssen ; 1e jrd, tevens voor Harie Krekels; Mia Habets-Arets; Jo Bus als jrd. tevens voor John Bus;Jacob Braakman vw. verjaardag 
Zondag 5 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur: 
H. Mis Opluisteing: Schola Cantorum/Steven van Kempen Intentie: Piërre en Maria Pennings-Cremers; Mia Habets-Arets; ouders Moonen-Offermans en Huub; Sjra Hanssen v.w. verjaardag