Kerkberichten zondag 24 april

H. Dionysius Schinnen

Zaterdag 23 april 2022

14.00 uur Doop van Jalina Schneider

Zondag 24 april 2022 Beloken Pasen

10.00 uur25-jarig jubileum Schutterij St. Sebastianus

Zeswekendienst voor Piet Cals; 

Hoogmis ter ere van 25-jarig jubileum Schutterij St. Sebastianus; voor Marcel en Elisa Vaessen – Teheux en familie (Buurt); voor Sjaak Bakker tevens voor echtgenote Jaan Bakker – Stevens (Buurt); voor Hein Dreissen; uit dankbaarheid voor een 90-jarige; 

Jaardienst voor ouders Kees van den Hurk en overleden familieleden; voor Wiel en Mien Limpens – Otten;  voor ouders en grootouders Gielen – Spée

Dinsdag 26 april 2022

 9.30 uur       H. Mis

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

Zij ontvingen het sacrament van het Doopsel: Fé Hautvast, Sanne Wordragen en Teun Peters. Alle ouders en getuigen van harte proficiat.

Van ons zijn heengegaan: Mgr. drs. Jos Schreurs 87 jaar en mevr. Tiny Drent – Stevens 85 jaar.

Moge zij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 24 april 2022 Beloken Pasen

11.00 uur: H. Mis

Deze H. Mis wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

Hoogmis voor alle weldoeners van de parochie

Jaardienst voor Sjaak de Koster; Wil Jacobs, tevens voor ouders Douven-Haenen en overleden familieleden.

Woensdag 27 april

09.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 24 april 2022 Beloken Pasen

11.30 uur:     

Hoogmis voor Jozef Damoiseaux; Anna Damoiseaux-Donners

Jaardienst voor Vita Noteboren-Alofs

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 24 april 2022 Beloken Pasen

09.30 uur 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd met orgel en zang van Steven van Kempen. 

Hoogmis voor Harie Höngens vw buurt; Resie Diederen-Bastin vw. buurt.

Jaardienst voor Ria Feijts-Demandt als 1e jaardienst; ouders Diederen-Penners; 

Jan en Annie Hermans-Dols.

Zaterdag 30 april 2022

15.00 uur:

H. Mis uit dankbaarheid bij het 90 jarig verenigingsjubileum van Zij-Aktief afd. Doenrade tevens voor alle levende en overleden leden van de vereniging. 

Opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.