Kerkberichten zondag 20 maart

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 20 maart 2022

Derde zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur

H. Mis met Kinderwoorddienst

Zeswekendienst voor Jo Custers

Jaardienst voor Mien en Harie Simon – Verheijen

Dinsdag 22 maart 2022

9.30 uur

H. Mis 

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 20 maart 2022 

Derde zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd met zang door het PGZK St. Lambertus

H. Mis voor: Pastoor Harry Sanders vw zijn verjaardag (st); Truus Kusters-Kersten (par); Fien Douven-Houtvast (par); Leny Douven-Daemen (par).

Woensdag 23 maart

09.30 uur:
H. Mis

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 20 maart 2022

Derde zondag van de veertigdagentijd

11.30 uur:

Gestichte Jaardienst voor Z.E.H. Pastoor Vervoort

12.45 uur:
H. Doopsel van Fé Hautvast

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 20 maart 2022 

Derde zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur

Tevens viering Hoogfeest van St. Jozef. 

Opgeluisterd door: Schola Cantorum St. Jozef olv. Steven van Kempen. 

H. Mis voor José Ritzen-Knops vw naamfeest; Mia Habets-Arets;Jan Nicolaas Joseph Pennings en Maria Elisabeth Crijns