Kerkberichten zondag 20 februari

PAROCHIEBUREAU OIRSBEEK GAAT VERHUIZEN 

Het parochiebureau van Oirsbeek gaat een dezer dagen verhuizen naar een nieuwe locatie. Het zal worden ondergebracht in de Schepenbank. Op donderdagochtend is het bureau geopend, tussen 10.00 en 12.00 uur. De ingang is door de grote groene poort aan de Grachtstraat nummer 1 en vervolgens links in de hoek van de binnenplaats. Daar kunnen mensen aanbellen die een heilige Mis willen bestellen of iets anders eenvoudigs willen regelen. Telefoonnummer en mailadres blijven ongewijzigd. 

Deze zijn: 06 511 734 71 en parochieoirsbeek@gmail.com

Het officiële postadres van de parochie is: St. Lambertusparochie Oirsbeek, Deken Keulenplein 2, 6365 BJ SCHINNEN. Hier is links naast de pastorie het federatiesecretariaat gevestigd. Dit is geopend maandag-woensdag-vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 046-8886438 en info@rkbeekdaelen.nl

De vrijwilligers van ons parochiebureau heten u van harte welkom en zij ontvangen u graag om u van dienst te zijn. 

SCHINNEN

H. DIONYSIUS TE SCHINNEN

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: info@rkbeekdaelen.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 20 februari 

Zevende zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis  

Zeswekendienst voor Sjaak Bakker tevens voor echtgenote Jaan Bakker – Stevens

Jaardienst voor echtelieden Zef en Jeanne Otten – Houben tevens voor overleden 

familieleden 

Hoogmis voor Marcel en Elise Vaessen – Teheux en familie (Buurt); voor Jo Linssen, Cor van Gool en overleden familieleden; voor Ciska van de Winkel Teun Peters en Jeanny Peters – Stevens

Dinsdag 22 februari

9.30 uur: H. Mis voor Math Extra voor verjaardag

Donderdag 24 februari

11.00 uur: H. Mis in Nobamacare

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 20 februari 2022 

Zevende zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis m.m.v. Carnavalsvereniging De Sjepene.

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek door Jack Jetten

Jaardienst voor: Joke Curfs-Hennes; Jeanne en Christ Janssen-Theelen en overleden familieleden (st); echtpaar Douven Thijssen (st); Karel en Gerda Habets-Van Hameren (st);

Hoogmis voor: Truus Kusters-Kersten (par); Cor Clement (par).

Woensdag 23 februari

09.30 uur: H. Mis

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309,

E-mail:  jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 20 februari 2022

Zevende zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis
Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Reanne en Wim Dreessen

Jaardienst voor Maria Paulina Vaessen-Habets

Jaardienst voorFrancisca Scheepe

Hoogmis voor Levende en overleden leden familie Vaessen-Derhaag

Hoogmis voor Overledenen van de familie Meijs-Damoiseaux

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist, tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur 
Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 20 februari 09.30 uur Hoogmis
Zevende zondag door het jaar
09.30 uur: H. Mis
 Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Steven van Kempen 
Hoogmis
 voor: Mia Habets-Arets