Kerkberichten zondag 2 oktober

H. DIONYSIUS SCHINNEN

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

Zondag 2 oktober 2022: Zevenentwintigste zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis met Kinderwoorddienst

Zeswekendienst voor Maria Hautvast – Coenjaerts; 

Jaardienst voor ouders Meens – Heijnen en voor hun overleden familieleden;

Hoogmis voor ouders Dieteren – Ruijters en Lenssen – Umek, Roos, Miet, Wim en Gène; 

voor Huub Otermans; voor echtelieden Hans Swinckels – Bep Schoonbrood voor beider verjaardagen.

Na de mis is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten

Dinsdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi

  9.30 uur: H. Mis  

Vrijdag 7 oktober: Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans (eerste vrijdag van de maand)

  9.30 uur: H. Mis ter ere van het H. Hart

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 2 oktober 2022: Zevenentwintigste zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis opgeluisterd door PGZK St. Lambertus

Zeswekendienst voor Els Kuipers-Hermens;

Jaardienst voor: ZEH pastoor Leo Dohmen ; ouders Duisings-Niessen ;

Intentie voor: Fieny Frijns-Kuipers.

Woensdag 5 oktober

09.30 uur: H. Mis

Aansluitend uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 2 oktober 2022: Zevenentwintigste zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis

Jaardienst voor: Theodoor Meijs en Wilhelmina Meijs-Thijssen; jaardienst voor Guus Alofs.

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 2 oktober 2022: Zevenentwintigste zondag door het jaar

 9.30 uur: Schuttersmis opgeluisterd door fluit- en tamboerkorps van schutterij St. Michael

               en orgel en zang door Steven van Kempen.           

Hoogmis voor alle levende en overleden leden van schutterij St. Michael b.g.v. het patroonsfeest; voor Pierre en Maria Pennings-Cremers; voor Mia Habets-Arets; voor Frans Aerts en overleden familie; voor José Ritzen-Knops, Albert Ritzen en overleden familie; voor ouders Duisings-Meyers en Piet.