Kerkberichten zondag 18 juni

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 18 juni Elfde zondag door het jaar

10.00 uur: GEEN H. MIS

Dinsdag 20 juni 9.30 uur: H. Mis

Woensdag 21 juni H. Aloysius Gonzaga; 19.00 uur Taizé-avond

Donderdag 22 juni 19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel

Zondag 25 juni Twaalfde Zondag door het jaar; Dankviering Eerste Heilige Communie

10.00 uur: Jrd.: Kee Pregled – Schoonbrood; Hans Swinckels; Intenties: Ciska van de Winkel; Maria Hubertina Welzen tevens voor Hubert Jozef Houben, Leny Houben – Schils, Zef Otten, Jeanny Otten – Houben, Jacqueline Houben – Leclerq, Giel Vossen en overl. fam.leden

Dinsdag 27 juni 9.30 uur: H. Mis 

Woensdag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar, kerkleraar

15.00 uur: In De Beemden H. Mis: Sonja Weusten – Bex, overl. fam. leden, vrienden en bekenden en overl. bewoners van de Beemden        

Donderdag 29 juni HH. Petrus en Paulus apostelen

11.00 uur H. Mis in Nobamacare; 19.00 uur H. Mis aan de Mariakapel

Zij hebben elkaar het ja-woord gegeven: Amy van Erp en Sander Gubbels.

Het sacrament van het doopsel ontving Vince Uffing.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 18 juni Elfde zondag door het jaar

11.00 uur: GEEN H. MIS

Woensdag 21 juni H. Aloysius Gonzaga; 9.30 uur: H. Mis.

Zondag 25 juni Twaalfde Zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis met volkszang en orgel; Jrd.: fam. Douven-Haenen;

Intenties: Hub en Annie Duisings-Niessen; Giel Vossen; Wiel Mevissen; Ria Offermanns

Woensdag 27 juni 9.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 18 juni Elfde zondag door het jaar
11.30 uur: GEEN H. MIS

Zondag 25 juni Twaalfde Zondag door het jaar

11.30 uur: GEEN H. MIS

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 18 Juni Elfde zondag door het jaar  
9.30 uur: FEDERATIEVIERING; Sacramentsprocessie met openluchtmis m.m.v. schutterij St. Michael, Schola Cantorum St. Jozef,  Gem. koor Crescendo en Fanfare St. Cecilia. 
Jrd.: Hub Slangen; Intenties: Harry Hermans; Mia Habets-Arets; Jan Arets; voor alle vaders vw vaderdag  
Zondag 25 Juni Twaalfde Zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis; 6.wk.dienst: René Dormans

Op 10 juni hebben we vanuit onze kerk afscheid genomen van dhr. Jan Arets 87 jaar waarna begrafenis op ons kerkhof. Moge hij rusten in vrede.