Kerkberichten zondag 15 mei

SCHINNEN

Zondag 15 mei Vijfde Zondag van Pasen

10.00 uur: H. Mis      

Best. Eerste Jaardienst voor Jes Houben; Jaardienst voor Teun Langen tevens voor Annie Langen – Renkens; Jaardienst voor Louis Passage en overleden familieleden; Hoogmis voor Mia Vorachen – Knarren en overleden familieleden; Gest. Jaardienst voor Regina Huntjens – Hermans tevens voor Frans Huntjens en zonen Jan en Ger

Dinsdag 17 mei
9.30 uur: H. Mis  

Donderdag 19 mei

11.00 uur: H. Mis In Nobamacare

19.00 uur: H. Mis Aan de Mariakapel

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

Van ons is heengegaan: Ria Annie Delahaije – van Eck 87 jaar. Moge zij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

In de meimaand wordt van maandag t/m vrijdag om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Bij goed weer aan de Mariagrot en bij slecht weer in de kerk.

Zondag 15 mei Vijfde Zondag van Pasen

11.00 uur: H. Mis

Deze H. Mis wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

Zeswekendienst voor: Jan Heijmans; Jaardienst voor:Peter Kuipers (st)

Woensdag 18 mei

9.30 H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 15 mei  Vijfde Zondag van Pasen  

11.30 uur: H. Mis

Hoogmis voor Lei Louis v.w. verjaardag

DOENRADE
Zondag 15 mei Vijfde Zondag van Pasen
09.30 uur H. Mis 
Opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef olv. Steven van Kempen 
Hoogmis voor Mia Habets-Arets ; voor Resie Diederen-Bastin vd buurt ; voor Pierre en Maria Pennings-Cremers