Kerkberichten zondag 15 en 22 januari

H. DIONYSIUS SCHINNEN
Contact: via secretariaat
Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen
NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81
Livestream: zie website
Zondag 15 januari Tweede Zondag door het jaar
10.00 uur: 6wk.d. voor Jeanne Nijssen – Gelissen tevens voor echtg. Jo en zoon Hub
Dinsdag 17 januari H. Antonius, Abt
9.30 uur H. Mis
Woensdag 18 januari
19.00 uur Taizé-viering
Zondag 22 januari Derde Zondag door het Jaar
10.00 uur Sebastianusviering met schutterij St. Sebastianus
Dinsdag 24 januari H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
9.30 uur H. Mis
Woensdag 25 januari Bekering van de H. apostel Paulus
15.00 uur In De Beemden
H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, overleden familieleden, vrienden en bekenden en overleden
bewoners van De Beemden
Donderdag 26 januari HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
11.00 uur H. Mis in Nobamacare
Zij ging van ons heen: Bert Mevissen – Ritzen 76 jaar. Moge zij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK
Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com
Kostertelefoon: 06 20192963.
RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.
Zondag 15 januari Tweede Zondag door het jaar
11.00 uur: H. Mis Gerlachusviering o.b.v. Harmonie St. Gerlachus
1e Communievoorbereidingsmis.
Jrd: Wim en Maria Souren-Vleugels; Jeanette Wassenberg-Laeven; Leo en Enny Vanhommerig-Frings; Hein en Wilhelmina Rademakers-Clement.
Woensdag 18 januari
09.30 uur: H. Mis
Zondag 22 januari Derde Zondag door het jaar
11.00 uur: H. Mis met orgel en zang voor de zieken van onze parochie en uit dankbaarheid voor onze vrijwilligers.
Woensdag 25 januari Bekering van de H. apostel Paulus
09.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH
Contact: via secretariaat
Kerkbijdrage en betalingen: NL74 RABO 01465958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth
Zondag 15 januari Tweede Zondag door het jaar
11.30 uur: H. Mis
Jrd. Voor Annie Stevens-Raats tevens voor verjaardag
Zondag 22 januari Derde Zondag door het jaar
11.30 uur: H. Mis voor het welzijn van onze parochie

H. JOZEF TE DOENRADE
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist Tel: 0643225724 dinsdag na16.00 Email:leontheunissen@ziggo.nl
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086
Zondag 15 januari Tweede Zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis o.b.v. Schola Catorum St. Joseph met Steven van Kempen
H. Mis voor: Mia Habets-Arets; 6wk.d. voor Sophie Tummers-Tummers en echtgen. Theo Tummers
Jrd. Voor Ingrid Smeets-de Smet
Zondag 22 januari Derde Zondag door het jaar
9.30 H. Mis. Muziek: Steven van Kempen
Jrd. voor Leontina Senden-Hennen;
H.Doopsel van Louan von den Hoff tijdens de mis