Kerkberichten zondag 13 maart

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 13 maart 2022

Tweede zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur: H. Mis   

Jaardienst voor Piet Knarren en echtelieden Frits en Tiny Knarren – Bours

Hoogmis voor Joos Dieteren (Buurt Nagelbeek); voor Sjaak Bakker tevens voor echtgenote Jaan Bakker -Stevens (Buurt); voor ouders Custers – Habets en zonen Sjef en Will

Dinsdag 15 maart 2022

9.30 uur: H. Mis  

Overleden

Jan Verschuren 72 jaar. Moge hij rusten in vrede.

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 13 maart 2022 
Tweede zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek door Jack Jetten 

Jaardienst voor: Annie en Frans Hanssen-Willems (st);

H. Mis voor: Jeanette Wassenberg-Laeven (st); de overledenen van de familie Meulenberg- Hennen (st).

Woensdag 16 maart

09.30 uur: H. Mis

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 13 maart 2022

Tweede zondag van de veertigdagentijd

11.30 uur: H. Mis
Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Reanne en Wim Dreessen

Jaardienst voor Mieneke Wetzels-Tummers

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 13 maart 2022
Tweede zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur: H.Mis 
Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Steven van Kempen 
H. Mis voor overleden Fam. Heunen-Mohnen en Fam. Partodihardjo