Kerkberichten zondag 13 februari

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 13 februari 11.00 uur Hoogmis

6e zondag door het jaar

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

Jaardienst voor: Jan Roberts; Rob Wijnands (st);

H. Mis voor: Ouders Franssen-Moonen; Families Kremers en Hellebrekers.

Woensdag 16 februari

09.30 uur: H. Mis

SCHINNNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: info@rkbeekdaelen.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 13 februari 10.00 uur Hoogmis

6e zondag door het jaar

Deze dienst wordt opgeluisterd door Nadine Maes

Best. Eerste Jaardienst voor Maura McNeill – Kelly

Best. Hoogmis voor Will en Tilla Otermans – Peerboom (Buurt)

Gest. Jaardienst voor echtelieden Frans Meens – Lenssen en dochter Leentje

Dinsdag 15 februari

  9.30 uur       Best H. Mis als jaardienst voor Mia Knarren – Wiekken 

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 13 februari 11.30 Hoogmis

6e zondag door het jaar

Orgel en zang: Reanne en Wim Dreessen

Hgm. Voor het welzijn van onze parochie

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE

Contactpersoon: Léon Theunissen catechist 

Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur 

Email:leontheunissen@ziggo.nl

Kerkbijdrage en Betalingen: 

RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 13 februari 09.30 uur Hoogmis

6e zondag door het jaar

Orgel en zang: Steven van Kempen 

H.Mis voor alle overledenen van de parochie. 

SYNODE

Paus Franciscus heeft alle parochies wereldwijd opgeroepen om de zogenaamde Synodale Weg te bewandelen. De dekenaten Sittard, Schinnen en Susteren hebben samen een online vragenformulier ontwikkeld dat de afzonderlijke parochies kunnen doen toekomen aan een groep parochianen. Dit als een eerste aanzet om te komen tot een mogelijk vervolg.

De synode wordt gehouden rondom de thema’s gemeenschap, participatie en zending. De Paus droomt van een kerk waarin gedoopten samen op weg gaan, dat is de letterlijke betekenis van het woord synode. Het doel van de synode is niet op de eerste plaats een document maar een gelovig gesprek met elkaar. De Paus wil hiertoe zo breed mogelijk oproepen, alle gedoopten, mensen die midden in de kerk staan en ook randkerkelijken. Parochies zullen hun bevindingen doen toekomen aan het bisdom Roermond. Landelijk zal dit ook gebundeld worden en dienen als informatie voor de wereldwijde synode die start in Rome in 2023. 

KERKBALANS: OPROEP KERKBIJDRAGE PUTH

De gezamenlijke christelijke kerken in Nederland hebben eind januari hun campagne gehouden om parochianen op te roepen de jaarlijkse kerkbijdrage (contributie) voor de eigen lokale kerk te voldoen. 

Omdat er in Puth op dit moment géén verdere actie is, bij deze een oproep aan de parochianen in Puth, met de vraag of de parochie mag rekenen op uw jaarlijkse bijdrage. Het richtbedrag hierbij is 10 Euro per maand. 

De totale kerkbijdrage per parochie is een graadmeter, zeker voor het kerkbestuur, om beleid te maken. Daarbij is kerkbijdrage zeker niet alleen bedoeld om een kerkgebouw te betalen maar ook, of misschien juist en op de eerste plaats, de pastorale zorg in een groter gebied te organiseren. 

Het rekeningnummer van de parochie is: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. parochie H. Petrus Canisius Puth. 

KERKBESTUUR

Met dankbaarheid mag ons kerkbestuur twee nieuwe bestuursleden verwelkomen.

Het betreft de heren R. Roelofs en W. Diederen. De heer R. Roelofs is woonachtig in Puth en dhr. W. Diederen in Schinnen. Dhr. Diederen is de nieuwe penningmeester voor de parochies van Doenrade, Oirsbeek, Puth en Schinnen. Het kerkbestuur is hierdoor nu als volgt samengesteld: Deken G.H.J. (Jack) Honings, voorzitter, Dhr. J.M.A.R. (Roy) van der Broek, vice-voorzitter, Mw. M.T. (Ria) Jetten-Vandeberg, secretaris, Dhr. W.G.J. (Wim) Diederen, penningmeester, Mw. M.M. (Mira) Weltens-Koning, Dhr. C.H.T. (Kees) van der Horst, Dhr. J.M.C. (Rob) Roelofs, Dhr. R.M.M.G. (René) Roelofsen, Dhr. J.H.G. (Hub) Scholz.