Kerkberichten zondag 11 september

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 11 september Vier-en-twintigste zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door Nadine Maes

Jaardienst voor Lies en Michel Klonen – Schoonbrodt, John en Richard Kampkes en Nienke Maes;

voor Kim Diederen; Hein Dreissen; voor Bep Swinckels – Schoonbrood; voor echtelieden Funs en Mia Wauthlé – Damoiseaux tevens voor ouders Damoiseaux – Lennartz en dochter Julie; Tweede Jaardienst voor Harrie Beckers; Hoogmis voor ouders Heil – Leibenat en overleden familieleden; Hoogmis voor René Merkelbach vw. verjaardag;  Hoogmis voor Tonia Hermans

Dinsdag 13 september H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

 9.30 uur: H. Mis

Woensdag 14 september

19.00 uur: Uitstelling H. Sacrament ter aanbidding tot 20.00 uur

Van ons is heengegaan: Mia Swinkels – Lendfers 91 jaar. Moge zij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK


Zondag 11 september Vier-en-twintigste zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis Deze H. Mis wordt opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus

Jaardienst voor: G. Kusters-Debije; Hoogmis voor: Joke Curfs-Hennes; Wiel Mertens (c); Fien Douven-Houtvast (c).

Woensdag 14 september

09.30 uur: H. Mis voor Karel de Limpens (st).

Wij gedenken Frans Stijffs, van wie wij op 6 september in onze kerk afscheid hebben genomen. Dat hij moge rusten in vrede.

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 11 september Vier-en-twintigste zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis
Jaardienst voor: Annie Schins; Jaardienst  voor: Marcel Luijten

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 11 september Vier-en-twintigste zondag door het jaar

9.30 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Steven van Kempen.Hoogmis voor: Sjang Bus vw. eertijdse verjaardag; Zef Wolffs