Kerkberichten zondag 1 mei

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Zondag 1 mei 2022 Derde Zondag van Pasen 

10.00 uur:

Aan de MariakapelDeze dienst wordt opgeluisterd door fanfare St. Caecilia

Hoogmis voor Joos Dieteren (Buurt Nagelbeek); voor Hub Houben uit Thull; voor Hub Steinbusch 

(Buurt) voor ouders Sjo Smeets en Aldegonda Meijs en overleden familieleden; voor Ton en Cor 

Krijnen; voor Tiny Buysen

Dinsdag 3 mei 2022

9.30 uur H. Mis

Donderdag 5 mei 2022

19.00 uur: Aan de Mariakapel H. Mis

Vrijdag 6 mei Eerste vrijdag van de Maand

 9.30 uur H. Mis ter ere van het H. Hart

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

Van ons is heengegaan: Kee Rothkrantz – Nijland 91 jaar. Moge zij rusten in vrede.

OIRSBEEK

H. Lambertus te Oirsbeek

Zondag 1 mei Derde Zondag van Pasen

Motorzegening: Deze vindt plaats na de H. Mis van 11.00 uur

11.00 uur: H. Mis

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus

Jaardienst voor: Corry Schols-Ribbens;

H. Mis voor: Alle levende en overleden leden van het PGZK St. Lambertus; Leny Douven-Daemen voor haar verjaardag; 

Overleden ouders Hayen-Buchmeijer.

Woensdag 4 mei

09.30 uur: H. Mis.

Aansluitend is er gedurende twintig minuten uitstelling en aanbidding van het Heilig Sacrament.

Overleden: Met een Eucharistieviering in onze kerk namen wij afscheid van Jos Philippen (79 jaar) en Lilian Douven (71 jaar). Dat zij mogen rusten in vrede.

PUTH

H. Petrus Canisius te Puth

Zondag 1 mei 2022 Derde Zondag van Pasen

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Wim en Reanne Dreessen  

11.30 uur: Hoogmis t..e.v. Onze Lieve Vrouw

Aansluitend aan de H. Mis wordt de Mariakapel in het veld bezocht.

DOENRADE

H. Jozef te Doenrade

Zondag 01 mei 2022 Derde Zondag van Pasen 

09.30 uur Hoogmis.  Viering van de 1e H. Communie

H. Mis voor: ouders hub en Agnes Bertrand-Smeets als jaardienst (st);  Pierre en Maria Pennings-Cremers; Mia Habets-Arets; Wiel Rutten