Kerkberichten week 5

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE

Contactpersoon: Léon Theunissen catechist

Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur

Email: leontheunissen@ziggo.nl

Kerkbijdrage en Betalingen:

RABO: NL77RABO 0111700086

Zondag 23 januari 09.30 uur Hoogmis

Orgel en gezang: Steven van Kempen

Jaardienst Leontina Senden-Hennen (st)

Mia Habets-Arets

Overleden:
Op dinsdag 11 januari is mevrouw Resie Diederen-Bastin overleden. De uitvaart vindt plaats op dinsdag 18 januari om 14.00 uur vanuit onze parochiekerk in besloten kring.

PUTH

H. Petrus Canisius te Puth

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Woensdag 19 januari

11.00 uur:  Uitvaart mevr. Annie Stevens-Raats

Zondag 23 januari

11.30 uur:  Hoogmis

Orgel en zang: Rianne en Wim Dreessen

Hgm. Gestichte Jaardienst Theodoor Meijs

Hgm. Gestichte Jaardienst Wilhelmina Meijs-Thijssen

Hgm. Voor overleden ouders Gidding-Smeets

Overleden

Op donderdag 13 januari is mevrouw Annie Stevens-Raats overleden. De uitvaart vindt plaats op woensdag 19 januari om 11.00 uur vanuit onze parochiekerk.

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 23 januari 2022 

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek

6-Wekendienst voor: Thea Hensgens;

H. Mis voor: Cor Clemens (par)

Woensdag 26 januari

09.30 uur: H. Mis

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 23 januari Derde zondag door het jaar

10.00 uur  Zeswekendienst voor Mia Vorachen – Knarren; voor Miep Henssen – Mennens

tevens voor echtgenoot Piet Henssen: Hoogmis voor Lei en Dorien Houtvast – Stevens en overleden familieleden

Dinsdag 25 januari

  9.30 uur   H. Mis

Woensdag 26 januari 

15.00 uur  In De Beemden

H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, voor alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en voor overleden bewoners van De Beemden 

Donderdag 27 januari

11.00 uur  H. Mis in Nobamacare

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

Overleden: Sjaak Bakker 76 jaar. Moge hij rusten in vrede.