Kerkberichten zondag 30 januari

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE

Contactpersoon: Léon Theunissen catechist

Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur

Email:leontheunissen@ziggo.nl

Kerkbijdrage en Betalingen:

RABO: NL77RABO 0111700086

Zondag 30 januari 09.30 uur Hoogmis

4e zondag door het jaar.

Tweede voorbereidingsmis voor de Eerste Heilige Communie 

Orgel en gezang: Steven van Kempen

Hgm. Mia Habets-Arets

Hgm. voor alle zieken.

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 30 januari 2022

11.30 uur:      Hoogmis

Hgm. Gestichte Jaardienst Pieter Haenen

Hgm. Gestichte Jaardienst Z.E.H. Pastoor Alberts

Hgm. Voor overleden ouders Gidding-Smeets

Orgel en gezang: Reanne en Wim Dreessen

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 30 januari Vierde Zondag door het jaar

10.00 uur       

Viering met de dopelingen van het afgelopen jaar en hun ouders

Thema: Het is een bijzonder kind

Deze dienst wordt opgeluisterd door zangensemble “The Four Voices”

Jaardienst voor ouders Giel Houtvast en Gertruda Kallen en overige familieleden;

voor echtelieden Vogels – Dortu; voor Guus Ruijters tevens voor Franck Ruijters; 

voor Harie en Henriëtte Henssen – Konings tevens voor dochter Tiny en voor Ans Theuns – Henssen en Fran Theuns

Dinsdag 1 februari

  9.30 uur       H. Mis

Vrijdag 4 februari Eerste Vrijdag van de maand

  9.30 uur       H. Mis ter ere van het H. Hart

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 30 januari 2022 

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

6-Wekendienst voor:

Cor Clement; Truus Kusters-Kersten; Fien Douven-Houtvast;

Jaardienst voor:

Enny Dolmans-Mertens (st);

H. Mis voor: alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 2 februari

09.30 uur: H. Mis

Aansluitend is er gedurende 20 minuten uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.