Kerkberichten week 4

H. JOZEF TE DOENRADE

Contactpersoon: Léon Theunissen catechist.

Tel. 06-43225724 dinsdag en donderdag ná 16 uur

Email: leontheunissen@ziggo.nl

Kerkbijdrage en Betalingen

Rabo.: NL77RABO 0111700086

Zondag 16 januari 09.30 uur Hoogmis

2e Zondag door het jaar.

Jaardienst Ingrid Smeets-de Smet

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 16 januari

11.30 uur:    Hoogmis

Hgm. Voor het welzijn van onze parochie

Hgm. Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een huwelijksjubileum

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 16 januari 2022 

11.00 uur: H. Mis

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

1e Voorbereidingsmis Eerste H. Communie.

Jaardienst voor: Jeanette Wassenberg-Laeven (st); Hein en Wilhelmina Rademakers-Clement (st); Leo en Enny Vanhommerig-Frings (st).

Woensdag 19 januari

09.30 uur: H. Mis

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zondag 16 januari Tweede zondag door het jaar

10.00 uur     Zeswekendienst voor Joos Dieteren;  voor Elise Vaessen – Teheux

              Jaardienst voor Maria Jacobs – Ubachs; voor René Merkelbach     

Dinsdag 18 januari

  9.30 uur      Gest. H. Mis (Stichting Reijmersbeek)

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen