Kerkberichten Pasen – zondag 9 april 2023

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Contact: via secretariaat

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Livestream: zie website

Witte Donderdag 6 april

19.00 uur: Eucharistieviering voor de vier parochies. Met orgel en zang door Margreet Wesseling. Met alle misdienaars. Aansluitend gelegenheid tot korte aanbidding H. Sacrament.

Goede Vrijdag 7 april

19.00 uur: Liturgie met passieverhaal, kruisverering en communie. Viering voor de vier parochies.

Bij de kruisverering kunnen parochianen meegenomen bloemen neerleggen bij het kruis. Deze worden verwerkt in de bloemversiering voor pasen. 

Zaterdag 8 april Paaszaterdag

              20.00 uur: Paaswake voor vier parochies. met wijding van het vuur; de paaskaarsen, de huispaaskaarsen, wijding doopwater, hernieuwing van de doopbeloften en viering van de verrijzenis van de Heer. Na afloop kunnen de bestelde huispaaskaarsen meegenomen worden of na de dienst van zondag en maandag.

              Koor: St. Lambertuskoor Oirsbeek. Jrd.: oud-deken Jan 

Keulen; Leo Daniëls en overl. fam.leden; Intenties: Jo en Jeanne Nijssen – Gelissen en voor zoon Hub; ouders 

Marcel en Elise Vaessen – Teheux (Buurt); Jo Nijsten

Zondag 9 april Paaszondag

10.00 uur: H. Mis. Koor: Per Cantare 6-wkd: Jo Meijers (kapper); 1e jrd.: oud-deken Jos Schreurs; Intenties: Lei en Dorien Houtvast – Stevens en overl. fam.leden; echtelieden Hans Swinckels en Bep Schoonbrood; Frans Heil; Wiel Hautvast en fam.leden; Jan en Mia Wehrens – Marx, Guus Ruijters en Ben van Delden; Franck Ruijters; Sjo Damoiseaux.

Maandag 10 april Paasmaandag

10.00 uur: H. Mis met volkszang. 2e Jrd. voor Jes Houben; jrd.: Math en Dina Stevens – Nijsten en overl. fam.leden; Intenties: Jo Linssen, Cor van Gool en overl. fam.leden; echtelieden Hubert en Mia Wiekken – Bruls.

Dinsdag 11 april 9.30 uur: H.  Mis

Zondag 16 april Tweede Zondag van Pasen 10.00 uur: H. Mis. Muziek: Duo Ubuntu Intentie: Ciska van de Winkel

Dinsdag 18 april 9.30 uur: H. Mis

Overleden

Van ons zijn heengegaan: Annie van Wiemeersch-Janssen 101 jaar, Tiny Knops–Moonen 68 jaar en Jos Maessen–Ehlen 84 jaar. Mogen zij rusten in vrede. 

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau Schepenbank: donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, parochieoirsbeek@gmail.com

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus

Witte Donderdag 6 april: ziekencommunie

Goede Vrijdag 7 april: 15.00 uur: Kruisweg

Zondag 9 april – Paaszondag

11.00 uur: H. Mis. Koor: PGZK St. Lambertus. 6- Wkd.: Giel Vossen; Jrd.: Ouders Frans en Leonie Vossen-Houben; Marion van Dijck-Cremers; Zef Thijssen; Dré Beckers; Intenties: Wiel Mertens (verj); Frans Stijffs (verj); Donald de Scheemaker.

Maandag 10 april Paasmaandag 11.00 uur: H. Mis met volkszang.

Woensdag 12 april 09.30 uur: H. Mis

Zondag 16 april Tweede Zondag van Pasen 11.00 uur: H. Mis met volkszang

Woensdag 19 april 09.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Contact: via secretariaat
Kerkbijdrage en betalingen: NL74 RABO 01465958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Witte Donderdag 6 april: ziekencommunie

Goede Vrijdag 7 april: 15.00 uur: Kruisweg

Zondag 9 april Paaszondag
11.30 uur: H. Mis voor het laatst in de grote kerk. Jrd.: ouders Delarue-Keulers; Gerrit Delarue; Lei Leunissen; Intenties: Jan Pijls; Kelley Janssen en overl. fam.leden Janssen-Damoiseaux
Maandag 10 april Paasmaandag 11.30 uur: GEEN H. MIS

Zondag 16 april Tweede Zondag van Pasen 11.30 H. Mis. Muziek: Reanne en Wim Dreessen. Intentie: voor vrede in de wereld

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist: 0643225724 dinsdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 
Witte Donderdag 6 april: ziekencommunie

Goede Vrijdag 7 april: 15.00 uur Kruisweg

Zondag 9 april Paaszondag
9.30 uur: H. mis. Koor: Schola Cantorum. 1e Jrd.: Frits Dohmen;  Jrd.: Zef Wolffs; Intenties: Harry Hermans; (off); Mia Habets-Arets ouders en gezinsleden ; Jo en John Bus vw. verjaardag 

Maandag 10 april Paasmaandag 9.30 uur: GEEN H. MIS

Zondag 16 april Tweede Zondag van Pasen 9.30 uur; H. Mis. Koor: Schola Cantorum; Intentie: voor de vrede 

in de wereld.

Maandag 17 april om 20.00 uur Doopcatechese in Doenrade