Kerkberichten Pasen 2022

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zaterdag 16 april 2022 Paaszaterdag

20.00 uur:

Paaswake

met wijding van het vuur de Paaskaars,de huispaaskaarsen,wijding van het 

doopwater en viering van de verrijzenis van de Heer.

Na afloop kunnen de bestelde huispaaskaarsen meegenomen worden of na de dienst van zondag en maandag

Deze dienst wordt opgeluisterd door  het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Lambertus uit Oirsbeek

Hoogmis voor oud-deken Jan Keulen

Zondag 17 april 2022 Paaszondag

10.00 uur: H. Mis   

Deze dienst wordt opgeluisterd door Per Cantare

Thema: Opgestaan, het feest van Pasen

Jaardienst voor Gondje Kuijpers—Ewals en voor haar man Louis Kuijpers; Hoogmis voor Wiel Hautvast en overleden familieleden; voor Franck Ruijters; voor Frans Heil; voor echtelieden Hans Swinckels en Bep Schoonbrood; voor Maria Jacobs – Ubachs; voor Ciska van de Winkel; voor Jan Clement

Maandag 18 april 2022 Paasmaandag

10.00 uur: H. Mis   

Deze dienst wordt opgeluisterd door Jeugdfanfare Musjiek

Jaardienst voor echtelieden Hubert en Mia Wiekken – Bruls  

Dinsdag 19 april 2022

9.30 uur: H. Mis

De viering op zaterdag, zondag en maandag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 17 april 2022 Paaszondag

11.00 uur: H. Mis

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus

Jaardienst voorOuders Karel en Mia Dings-Tonnaer (st); Pastoor André Wagemans (st); Jan Lodewijk C. de Limpens en Catharina S. Guaita (st); Zef Thijssen (st); André Beckers (st);

H. Mis voor: Pastoor Louis Cordewener; Jeannie Kusters-Douven.

Maandag 18 april 2022 Paasmaandag

H. Mis met volkszang

Woensdag 20 april

09.30 uur: H. Mis.

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 17 april 2022 Paaszondag

11.30 uur: H. Mis

Plechtige Zeswekendienst Mia Alberts-Dobbelsteijn

Jaardienst voor: Jeu Alberts; Harie Extra;voor ouders Delarue-Keulers; Gerrit Delarue; Hein Kleijnen; Lex Caris

Maandag 18 april 2022 Paasmaandag is er GEEN H. Mis in Puth

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 17 april 2022 09.30 uur  Paaszondag

Deze dienst wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen 

Zeswekendienst voor To Krekels-Lenssen 

Jaardienst  voor Zef Wolffs 

Hoogmis voor Mia Habets-Arets en ouders en gezinsleden ; Jo en John Bus vanwege eertijdse verjaardag;  Harie Höngens van de buurt 

Maandag 18 april 2022 09.30 uur  Paasmaandag

Deze dienst wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen 

H. Mis voor het welzijn van de parochie.