Kerkberichten Palmzondag 10 april

SCHINNEN

H. Dionysius Schinnen

Parochiekantoor: tel. 046 8886438 dinsdag 10 – 12 uur

E-mail: pastorieschinnen@ziggo.nl

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Zaterdag 9 april 2022

11.30 uur: Doop van Fé Hautvast 

13.00 uur: Doop van Sanne van Wordragen 

19.00 uur: In de St. Dyonisiuskerk Schinnen: Palmpasenviering met de communicanten van Schinnen en Puth

Zondag 10 april 2022 Palmzondag 

9.00   uur: Doop van Teun Peters 

10.00 uur:  H. Mis
Tijdens de dienst worden de palmtakken gewijd 

Zeswekendienst voor Angel Bus;          

Hoogmis voor Lei en Dorien Houtvast – Stevens en overleden familieleden; voor Sjo Damoiseaux; voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen – Pijls

Jaardienst voor de overleden en levende leden van de familie van den Elsen – Langens

15.00 uur Concert door Canto Rinato o.l.v. Ton Kropivšek

Dinsdag 12 april 2022

9.30 uur: H.Mis tevens als boeteviering

Woensdag 13 april 2022

14.30 uur: Playmobil-voorstelling in de kerk over de Goede Week 

15.00 uur: In De Beemden H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, voor alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en voor 

overleden bewoners van De Beemden 

19.00 uur: In de Noeber Beemden Viering voor Zij Actief 

Donderdag 14 april 2022 Witte Donderdag

11.00 uur: In Nobamacare Witte Donderdagviering 

19.00 uur: Witte Donderdagviering 

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag 

19.00 uur: Goede Vrijdagviering 

De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen 

Doop: 

Emily Roelandschap ontving het sacrament van het doopsel. Emily, ouders en meter van harte gefeliciteerd.

Overleden:    

Jeu Tillmanns 91 jaar, Peter Cortlever 62 jaar en Ruud van Nuijs 60 jaar. Mogen zij rusten in vrede.

OIRSBEEK

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Op 79 jarige leeftijd overleed plotseling dhr. Jan Heijmans. Hij was actief als vrijwilliger, onder andere voor ons parochiebureau. Op zaterdag 2 april vond de uitvaart plaats in onze kerk. Wij danken Jan voor zijn grote inzet en wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte in deze moeilijke dagen!

Zaterdag 9 april 2022

14.00 uur: In de Oirsprong Palmpasenviering van de Zonnebloem

Zondag 10 april 2022 Palmzondag

11.00 uur: H. Mis 

Palmpasenviering met de communicanten van Doenrade en Oirsbeek als presentatieviering. 

Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek. 

Zeswekendienst voor Wiel Mertens

Jaardienst voor Marion van Dijck-Cremers (st)

H. Mis voor Fien Douven- 

Houtvast (par); Leny Douven- Daemen. 

Woensdag 13 april 2022

09.30 uur: H. Mis    

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag

15.00 uur: Kruisweg

19.00 uur: Goede Vrijdagviering met Passieverhaal, kruisverering en communiedienst

.

PUTH

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

contactpersoon: Jos Rens, tel.: 046-4434309, jjrens1@outlook.com

KERKBIJDRAGE  EN BETALINGEN: NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 10 april 2022 Palmzondag 

11.30 uur: H. Mis

Jaardienst voor Lei Leunissen 

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag    

15.00 uur: Kruisweg

DOENRADE

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 

Zondag 10 april Palmzondag
09.30 uur: H. Mis

Deze mis wordt opgeluisterd door zang en orgel van Steven van Kempen.

H. Mis voor Harie Höngens vanwege de buurt

Donderdag 14 april Witte Donderdag
14.00 uur: Witte Donderdagviering Senioren in De Dobbelsteen

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg