Kerkberichten Kerstperiode

1

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zaterdag 24 december Kerstavond

19.00 uur: Deze dienst wordt opgeluisterd door Per Cantare

Hoogmis voor ouders Houben – Welzen, Leny Houben – Schils, Zef Otten, Jeanne Otten – Houben, Jaqueline Houben – Leclerq en voor overleden familieleden; voor Menno Langeveld; voor Giel Meens, Jeanne Meens Clement, Lies Meens – Goessens en Charlotte Meens; voor Franck Ruijters; voor echtelieden Hans Swinckels – Mia Lendfers; Wiel Hautvast; Maria Jacobs – Ubachs en overleden familieleden; Bertha Roelofsen-Houben; ouders Berendhuysen-Leserrf en Richard Meijers

Zondag 25 december Eerste Kerstdag

10.00 uur: Kinderwoorddienst. Het Kerstverhaal wordt met behulp van Playmobil verteld

Deze dienst wordt opgeluisterd door fanfare St. Caecilia

Jaardienst voor Hub Nijssen tevens echtgenote Jeanne Nijsten – Gelissen en Jo Nijssen;

voor André Dresens tevens voor echtelieden Meens – Cranssen; Hoogmis voor Mieke en May Passage – Lamine en Marie José en Harry; voor Frans Heil; voor Grietje Bovens – Janssen; voor Mia Knarren – Wiekken voor verjaardag; voor Maria Houtvast – Coenjaerts

Maandag 26 december Tweede Kerstdag H. Stefanus, eerste martelaar

10.00 uur: Deze dienst wordt opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola

Jaardienst voor Gerda Habets – van Hameren; voor ouders van Zwet – Nijsten

Dinsdag 27 december H. Johannes, apostel en evangelist 
9.30 uur: H. Mis  

Zaterdag 31 december Oudjaar 

19.00 uur: Deze dienst wordt opgeluisterd door Per Cantare

Hoogmis voor Tom Mooij; voor echtelieden Hans Swinckels – Mia Lendfers

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag H. Maria, moeder van God

10.00 uur: Geen H. Mis

Dinsdag 3 januari 

9.30 uur: H. Mis (Beneficie H. Maagd)

Vrijdag 6 januari Eerste Vrijdag van de Maand 

9.30 uur: H. Mis

Zondag 8 januari Openbaring des Heren

10.00 uur: Deze dienst wordt opgeluisterd door het St. Lambertuskoor uit Oirsbeek

Eerste Jaardienst voor Sjaak Bakker tevens voor Sjaan Bakker Stevens 

Jaardienst voor Jacques Sijstermans; voor echtelieden Jan en Rika van den Camp – Notermans en voor Lei van den Camp; Anna Haerden – Mobers tevens voor Zef Haerden; Hoogmis voor echtelieden Anneke en Huub Tillmans – Jongen en voor echtpaar Els en Ben Peters – Tillmans 

Dinsdag 10 januari

9.30 uur: H. Mis (Beneficie van de H. Agatha)

Agenda

Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk geopend tot 17.00 uur

Zondag 1 januari 12.15 uur Nieuwjaarsreceptie in de St. Dionysiuskerk in Schinnen

Zij gingen van ons heen: Jeanne Nijssen – Gelissen 94 jaar, Hub Otermans 88 jaar, Juliaan Beurskens – Reijmers 90 jaar, Remie Slijpen 91 jaar. Mogen zij delen in de vreugde van de Heer. 

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zaterdag 24 december – Kerstavond

19.00 uurGebedsdienst opgeluisterd door Chantez. Geen heilige communie.

21.00 uur: Nachtmis. Deze dienst wordt opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus

Jaardienst voor: Frans en Lisa Klaassen-Wielders en Johan en Lous Verbraak-Cornelisse; Fien Douven-Houtvast; Intentie voor: Ouders Kusters-Debije; Lenie Douven-Daemen; 

Jan Heijmans; Gerardien en Lei Palmen-Bouwens.

Zondag 25 december Eerste Kerstdag

11.00 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus.

Jaardienst voor: Lou Thijssen; Intentie voor: Ouders Thijssen-Florax; ouders Rohs-Roeselers; Marie-José Douven-Vleugels en wederzijdse ouders; ouders Kuipers-Hermens; Wiel Mertens; Frans Stijffs; Donald de Scheemaker; Pierre en Trijntje Paters-Siesling; Gerhard en Hilde Rettkow-Mast; Wil Jacobs, ouders Douven-Haenen en overleden familieleden; ouders Kremers-Collard en zoon Henk; voor alle weldoeners van de parochie.

Maandag 26 december Tweede Kerstdag H. Stefanus, eerste martelaar

11.00 uur: H. Mis Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

Jaardienst voor: Pastoor Harry Sanders; ouders Vossen-Goos- ens en overleden familieleden; Hoogmis voor Bèr en Netta Castermans-Rondas, Achille en Marlies Godfried Lemmens

Intentie: pastoor Lucien Houben vw zijn verjaardag; Mia en Joep Alzer vw verjaardag.

Woensdag 28 december HH. Onnozele kinderen, martelaren

09.30 uur: H. Mis

Zondag 1 januari – Nieuwjaarsdag H. Maria, moeder van God

11.00 uur: H. Mis.Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek en zang.

Woensdag 3 januari

09.30 uur H. Mis. Aansluitend is er gedurende twintig minutenuitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

Zondag 8 januari Openbaring des Heren

11.00 uur: H. Mis Deze dienst wordt opgeluisterd met volkszang.

Intentie voor: Erik van Mourik vw zijn verjaardag.

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zaterdag 24 december Kerstavond

21.00 uur: Nachtmis. Deze dienst wordt opgeluisterd door het koor Voces Glanae

Zondag 25 december Eerste Kerstdag
11.30 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Wim en Reanne Dreessens

Hoogmis voor de vrede in onze wereld
Maandag 26 december Tweede Kerstdag H. Stefanus, eerste martelaar

11.30 uur: H. Mis Deze dienst wordt opgeluisterd door Fanfare St. Caecilia

Jaardienst (st.) voor: Peter Maas. Hoogmis voor: Toine Baggen vw. Verjaardag; Mariëtte Stevens-Janssen, tevens voor Jan Hermens; ouders Janssen-Schurgers; ouders Stevens-Feron en Hubert, Liza en Dina Feron.
Hoogmis voor: Kelley Janssen en alle overledenen van de familie Janssen-Damoiseaux; Nic Schutgens vw. Verjaardag; Jan Pijls
Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag H. Maria, moeder van God
11.30 uur: GEEN H. MIS
Zondag 8 januari Openbaring des Heren
11.30 uur: H. Mis
Hoogmis voor het welzijn van onze parochies

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 
Zaterdag 24 december Kerstavond
18.00 uur: Nachtmis Deze dienst wordt opgeluisterd door gem. Koor Crescendo o.l.v. Anton Kropivsek
Hoogmis 
voor: To en Harie Krekels-Lenssen (off); Harry Hermans (off); Jo Schevers; voor de vrede in de wereld; voor het welzijn van de parochie
Zondag 25 december Eerste Kerstdag
9.30 uur: H. Mis. Deze mis wordt opgeluisterd met orgel en zang door Steven van Kempen
Hoogmis 
voor: Zef Wolffs; Mia Habets-Arets, ouders en gezinsleden; Vincent en Anna Smeets-Canisius
Maandag 26 december Tweede Kerstdag, H. Stefanus, eerste martelaar 
9.30 uur: H. Mis Deze dienst wordt opgeluisterd met orgel en zang door Steven van Kempen
Hoogmis 
voor: Alphons Cremers als jaardienst (st)
Door de dood is van ons heengegaan op 10 december jl dhr. Remie Slijpen 91 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 16 december in de parochiekerk van de H. Jozef te Doenrade waarna crematie. Moge hij rusten in vrede. 
Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag H. Maria, moeder van God
09.30 uur
H. Mis
Hoogmis 
voor het welzijn van de parochianen en voor alle zieken
Zondag 8 januari Openbaring des Heren
9.30 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door Canto Rinato o.l.v. Anton Kropivsek
Hoogmis 
voor:  Mia Habets-Arets; Resie Diederen-Bastin als jaardienst