Kerkberichten 6 november 2022

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 6 november Twee-en-dertigste zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis

Zeswekendienst voor Grietje – Bovens – Janssen; Jaardienst voor echtelieden Vleugels – Swelsen; 

Hoogmis voor Kee Pregled -Schoonbrood en overleden familieleden van de familie Pregled en familie Schoonbrood; voor Sjo Damoiseaux en voor overleden familieleden; voor Jacques Sijstermans; voor ouders Heil – Leibenat; voor Sjan en Sjang Cremers – Geelen, voor Wiel en Fien Gielkens – Geelen en voor familie Geelen; voor ouders Kuipers – Schlenter en zoon Jo

15.00 uur Gedachtenis van alle overledenen bijzonder van het afgelopen jaar en zegening van de graven

Jaardienst voor overledenen Giel Meens, Jeanne Meens – Clement, Lies Meens – Goessens en Charlotte Meens; voor Felix Pijls en Tonia Philips; voor Wiel en Tiny Nijsten – Smeets en zoon Jo Hoogmis voor familie Lenssen – Umek, Roos, Miet, Wim en Gène; voor Nic. en Bertha Dieteren – 

Bours tevens voor zonen Harry en Jos en kleindochter Janine; voor ouders Houben – Welzen, Leny Houben – Schils, Zef Otten, Jeanne Otten – Houben, Jacqueline Houben – Leclerq en overleden familieleden; voor ouders Crousen – Steinbusch en ouders Custers – Habets; voor Jo Linssen, Cor van Gool en overleden familieleden; voor Piet Cals en overleden familieleden (Buurt Thull); voor Tiny Tillmans – Florax en familie Florax – Notermans; voor Jan en Rika van den Camp – Notermans en Lei van den Camp  

Dinsdag 8 november

9.30 uur   H. Mis

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 6 november Twee-en-dertigste zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis Deze dienst wordt opgeluisterd met orgelmuziek

Jaardienst voor: Wiel en Annie Kniebeler-Jurjus.

15.00 uur: Allerzielenlof, met aansluitend zegening van alle graven. Deze dienst wordt opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus.

Woensdag 8 november

09.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 6 november Twee-en-dertigste zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis voor alle zieken in de parochie.

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 
Zondag 6 november Twee-en-dertigste zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis Deze dienst wordt opgeluisterd door: Schola Cantorum St. Jozef  o.b.v. Steven van Kempen; Jaardienst voor: Pierre Pennings en Maria Pennings-Cremers Hoogmis voor: Mia Habets-Arets; ouders Smeets-Boesten, Leny, Jeanny en Jo; v oor Sjra Hanssen