Kerkberichten 3 juli

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zaterdag 2 juli 2022

14.00 uur: Huwelijkshoogmis voor Roger Meijers en Ilona Berendhuysen

Zondag 3 juli 2022 Veertiende zondag door het jaar

10.00 uur : Dankviering voor de eerste communicanten en tevens Eerste Heilige Communie van    

Lynn Linckens

Jaardienst voor Kee Pregled – Schoonbrood tevens voor Margret Bademayer; voor Mia Engwegen – 

Eussen; voor Mich Damoiseaux; voor Frits Dieteren en voor dochter Désirée; voor Marcel Vaessen 

tevens voor Elise Vaessen – Teheux en familie; voor ouders Crousen – Steinbusch; voor echtelieden 

Pinckers – Cox en Math Cox; voor Tiny Henssen tevens voor Harie Henssen voor verjaardag en voor 

Henriëtte Henssen – Konings en voor Ans en Frans Theuns – Henssen

Dinsdag 5 juli 2022

9.30 uur: H. Mis (Beneficie H. Maagd) en (Beneficie H. Agatha)

Donderdag 7 juli 2022

19.00 uur: H. Mis Aan de Mariakapel

H. Mis voor Menno Langeveld

Zij gingen van ons heen: Corrie Custers – Kessels, 83 jaar en Mieke Passage – Lamine, 91 jaar.

Moge zij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 3 juli 2022 Veertiende zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd met volkszang

Jaardienst voor: Leny Douven-Daemen; Hoogmis voor:Jan Offermanns voor zijn verjaardag (par).

Woensdag 6 juli 2022

09.30 uur: H. Mis. Aansluitend is er gedurende twintig minuten uitstelling van het H. Sacrament.

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 3 juli 2022 Veertiende zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis voor het welzijn van onze parochie

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag en donderdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 
Zondag 3 juli 2022 Veertiende zondag door het jaar 
09.30 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef o.l.v.  Steven van Kempen 
Hoogmis voor: Piërre en Maria Pennings-Cremers; Zef Wolffs v.w. eertijdse verjaardag; Mia Habets-Arets