Kerkberichten 15 juni

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 12 juni: 2022  H. Drie-eenheid

10.00 uur: H. Mis 

Jaardienst voor Maria Meijers – Salden; voor Jeanny Nevels – Crousen

14.30 uur: Doop van Milan Hermans     

15.15 uur: Doop van Sophia Versluis

Dinsdag 14 juni 2022: H. Lidwina, maagd 
9.30 uur: H. Mis

Donderdag 16 juni 2022

19.00 uur: H. mis aan de Mariakapel

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 12 juni 2022: H. Drie-eenheid

11.00 uur: H. Mis. Deze H. Mis wordt opgeluisterd  met orgelmuziek

Jaardienst voor ZEH Pastoor Petrus Wolfs(st); Toos Delsing(st); Hoogmis voor echtelieden Jan Delahaye en Annie Delahaye-Langen

Woensdag  15 juni 2022

09.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 12 juni 2022: H. Drie-eenheid

GEEN H. MIS

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 12 juni 2022: H. Drie-eeenheid
10.00 uurH. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door gemengd koor Crescendo o.l.v. Anton Kropivsek ; Begeleiding; Margreet Wesseling 
Uit dankbaarheid bij het 75 jarig jubileum van Gem. koor Crescendo Doenrade 
Zeswekendienst voor Frits Dohmen. Jaardienst voor: Lenie Dohmen-Smeets; ouders Schwillens-Helgers, Karel, José en Annemie. Hoogmis voor Wil en Pilomena Hennen-Dohmen