KERKBALANS

De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of onze wijk. De parochie is er om samen met u lief en leed te beleven. Bij doopsels, eerste communies of huwelijken staat de kerk open, maar evengoed bij de uitvaart van een dierbare. Vanuit onze parochiefederatie zijn we op veel meer plekken aanwezig om catechese te geven, mensen die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken of om gewoon aanwezig te zijn bij activiteiten als onderdeel van de gemeenschap.

De parochie doet dit al vele jaren en hoopt dit ook nog heel lang vol te kunnen houden, maar daarbij is wel uw steun nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan de parochie haar belangrijke rol in de gemeenschap niet blijven vervullen. Doe mee aan de Actie Kerkbalans en betaal vandaag uw bijdrage voor de Kerk van morgen.

Via uw bank-app stelt u een maandelijkse betaling in. Als u het kunt missen, zijn we zo vrij om 10 Euro te vragen. Als alle parochianen dat betalen, is er sprake van KERK IN BALANS.
Parochie Puth:           NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth 

Parochie Schinnen:   NL62 RABO 0146 5959 12 t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius Schinnen

Parochie Oirsbeek:    NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Lambertus Oirsbeek. 

Parochie Doenrade:   NL77 RABO 0111 7000 86 t.n.v. Parochie H. Jozef Doenrade
o.v.v. kerkbijdrage