KERKBALANS

In januari vragen de gezamenlijke kerken in Nederland jaarlijks aandacht voor de kerkbijdrage onder de naam “kerkbalans”. Aan onze parochianen vragen wij jaarlijks een bijdrage van 120 Euro oftewel 10 Euro per maand.

In onze parochies hebben wij in november j.l. een brief doen uitgaan waarin we de jaarcijfers hebben gepubliceerd. Dit is dezelfde actie, namelijk we vragen aan ieder huishouden om een bijdrage.

Inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in balans als voldoende gezinnen meedoen aan de kerkbijdrage.

Hieronder ziet u hoe de geldstromen in een parochie verlopen. Een veelgehoord misverstand is dat mensen denken dat de overheid onze kerken en priesters betalen. Iedere Euro komt van de parochianen zelf. Er komt ook geen geld van het bisdom of uit Rome. In onderstaand overzicht ziet u de voornaamste kostenposten en inkomstenbronnen.

Graag nodigen wij u uit om mee te doen aan de kerkbijdrage! Daarmee houdt u de kerk in uw eigen dorp open en bij de tijd!