Kerk Puth nog geen gemeentelijk monument

Het is al weer een tijdje geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de kerk in Puth. Zoals bekend waren we in afwachting van het besluit van het gemeentebestuur op een verzoek van het Cuypersgenootschap. Deze in Utrecht gevestigde organisatie heeft de gemeente in 2021 namelijk gevraagd om de kerk en de pastorie van Puth tot gemeentelijk monument te bestempelen.

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders een zogenoemd voorgenomen besluit genomen. Daarbij heeft het college aangegeven van plan te zijn de kerk en de pastorie inderdaad als gemeentelijke monument aan te wijzen. Op dit voorgenomen besluit kan elke belanghebbende haar zienswijze geven en daarmee aangeven wat ze hiervan vindt. 

In de schetsontwerpen die wij eerder via Goed Nieuws hebben gedeeld (zie ook onze website www.rkbeekdaelen.nl) gaan wij uit van handhaving van enkele beeldbepalende elementen, zoals de kerktoren, het doopkapelletje en de pastorie. Daarnaast is het de bedoeling om levensloopbestendige appartementen, starterswoningen en eengezinswoningen te realiseren. Deze plannen zijn overigens ook bij de gemeente bekend. 

Een gemeentelijke monumentenstatus betekent in principe dat het totale gebouw in tact dient te blijven. Mede gelet op de bouwtechnische staat betekent dit in het geval van de kerk en de pastorie in Puth echter ook dat het tot uitvoering brengen van de plannen financieel niet haalbaar is. Anders gezegd: de bouw van appartementen en woningen kan dan niet worden gerealiseerd. 

Voor het kerkbestuur is dit aanleiding om bij burgemeester en wethouders een zienswijze in te dienen. Uiteraard hopen wij daarmee het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen. Dit vanuit onze overtuiging dat de herbestemming / herontwikkeling van het gebouw en de omgeving, in het belang van de inwoners en de gemeenschap van Puth is en daarmee ook in het belang van de gemeente Beekdaelen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte over het vervolg. Mocht u vragen of suggesties hebben maakt u dan gerust contact; graag zelfs! U kunt bellen met het parochiesecretariaat op tel.nr. 046-8886438. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is info@rkbeekdaelen.nl