Kapelaan Gorissen wordt assistent

EMERITAAT KAPELAAN GORISSEN

Alle priesters in het bisdom Roermond gaan uiterlijk met het bereiken van hun 80e levensjaar met emeritaat. Pastoors met hun 75e. Dan dankt de bisschop hen voor hun trouwe dienst en mogen ze het rustiger aan gaan doen. In februari j.l. is kapelaan Ben Gorissen 80 jaar geworden en met ingang van 1 september j.l. heeft de bisschop van Roermond hem ontslag verleend als kapelaan van de parochies van Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade. Hiermee eindigt zijn benoeming en breekt er een nieuwe periode aan in het leven van de kapelaan. De achtergrond moge duidelijk zijn. Vanaf deze leeftijd wil onze bisschop priesters rust gunnen, ze mogen wel nog hun diensten aanbieden maar het “moeten” is voorbij. We gunnen onze kapelaan van harte dat deze nieuwe levensfase hem dit ook moge brengen. Als is hij nog zeer vitaal, hij mag het rustiger aan gaan doen!

Kapelaan en kerkbestuur zijn samen overeengekomen dat hij assistent zal worden in de parochies van Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade. Een assistent is een priester die op afroep zijn diensten wil aanbieden. Alle organisatorische taken van de eerdere kapelaan worden ondergebracht bij het parochiesecretariaat of herverdeeld onder de diverse leden van het pastoraal team of vrijwilligers. 

Kapelaan Gorissen blijft als priester mee rouleren in het schema van de vieringen zoals voorheen. Tegelijk doet hij ook een wezenlijke stap terug, hij gaat met emeritaat en biedt zijn diensten aan als assistent. Wij wensen hem van harte toe hierin zijn weg te mogen vinden en hopen dat hij nog vele mooie jaren in ons midden zijn priesterschap mag blijven uitoefenen in dienst van Jezus de Goede Herder. 

Het Kerkbestuur

Zondag 30 oktober: Allerzielendiensten in Doenrade (15.00 uur) en Puth (11.30 uur)

Zondag 6 november: Allerzielendiensten in Schinnen (15.00 uur) en Oirsbeek (15.00 uur)

Intenties voor deze vieringen kunt u opgeven bij ons secretariaat! 

ROZENKRANSGEBED OIRSBEEK

In de oktobermaand iedere avond door de week om 19.00 uur bij de Mariagrot. Bij slecht weer in de kerk. 

DOOPVOORBEREIDINGSAVONDEN

Iedere maand houden wij een avond waarop we samenkomen met ouders die hun kindje laten dopen. Contact met elkaar en parochieopbouw, geloofsverdieping en gezelligheid gaan hier samen! Ouders ontvangen alle info via ons secretariaat.