INZEGENING WEGKRUIS ALTAARSTRAAT SCHINNEN

Op zaterdag 10 december j.l. werd het gerestaureerde wegkruis aan de Altaarstraat in Schinnen door deken Honings opnieuw ingezegend. Buurtvereniging de Veldjmuus heeft zich het lot van het wegkruis aangetrokken dat daar in 1953 werd neergezet. Het is al eens door een L.T.M. bus aangereden. Daarna weer hersteld verkeerde het de laatste jaren in een toestand die vroeg om herstel. Kunstenaar Pierre Habets heeft het corpus (lichaam – beeld van Christus) volledig gerestaureerd. Er is een nieuwe dakconstructie gekomen en het metselwerk is volledig gerestaureerd en deels vernieuwd. Het resultaat mag er zijn. De buurtvereniging zorgt hiermee dat de Altaarstaat dit mooie teken van ons geloof doorgeeft aan de generatie van morgen. Moge het een teken van hoop en houvast zijn, een verwijzing naar de lieve Heer die vandaag levend en werkelijk in ons leven aanwezig mag zijn en ons de weg wijst!